Bilde fra barneklinikken

Når en i familien er alvorlig syk, påvirkes hele familien. Barn som pårørende er sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer. De trenger å bli sett, lyttet til og få informasjon, støtte og oppfølging. Barn under 18 år som er pårørende har mange lovfestede rettigheter.

Ifølge "Lov om helsepersonell" og "Lov om spesialisthelsetjenesten" har helsepersonell et spesielt ansvar for å ha fokus på pasientens barn.

Helsepersonell skal avklare om pasienten har barn, kartlegge barnas behov for informasjon/oppfølging og iverksette tiltak som er nødvendige. Dette for å sikre at barn blir fanget opp, sette i gang prosesser som setter barn og foreldre i stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk og forebygge problemer hos barn og foreldre.

Loven sier at det skal oppnevnes barneansvarlige på den enkelte avdeling som enhet. Barneansvarlig skal fremme og koordinere arbeidet med barn som pårørende.

Mange synes at det kan være vanskelig å snakke med barn om sykdom. Pårørendesenteret er en nettside med gode artikler om hvordan du kan snakke med barnet ditt. Det finnes også en del materiale og verktøy som kan brukes, for eksempel Snakketøyet.no. Du kan også få hjelp av helsepersonell ved behandlingsstedet, helsesøster eller kreftkordinator.

Les om pårørendesenteret på parorendesenteret.no

Les om snakketøyet på snakketoyet.no

 

Barns sorgmønster er mer likt enn ulikt de voksnes. Men barn, særlig de minste, har et kortere tristhetsspenn. De skifter raskt stemninger, lar seg lettere avlede og bærer ikke smerte i seg hele tiden slik voksne gjør. Barns forståelse av død og opplevelse av sorg varierer med alderen. Det er derfor viktig at de får alle opplysninger og detaljer i et språk tilpasset sin alder. Det er svært viktig å forberede barna skikkelig på hva de kommer til å oppleve.

De vanligste sorgreaksjonene hos barn er angst, sterke minner, søvnvansker, tristhet lengsel, savn, sinne og oppmerksomhetskrevende adferd, skyld, bebreidelse, skam, skoleproblemer, kroppslige plager.

Barn og tenåringer kan bli deprimerte, men de skjuler ofte følelsene sine. Som forelder kan det være vanskelig å vite om barnet ditt er deprimert eller om det bare går gjennom en vanskelig periode.
Les om depresjon hos barn og unge på helsenorge.no 

Les om behandlingsprogram ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på helse-bergen.no

Når barn og unge opplever å bli alvorlig syk, eller alvorlig sykdom i familien, kan dette være en utfordring og en påkjenning for både barnet og hele familien. Både barn og foreldre kan ha behov for støtte i krisesituasjoner, eller å lære å leve med og mestre sykdommen.

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) har sju allmennpoliklinikker (BUP) med ulikt geografisk ansvar, og tre sengeposter. De er lokalisert i Glasblokkene, Haukelandsbakken 15. Her jobber mennesker med forskjellig utdannelse innen psykisk helsearbeid.

Lege, psykolog, leder for barnevernstjenesten, og leder for NAV kommune (sosialtjenesten) kan henvise til BUP. Henvisninger til Helse Bergen fra andre helseregioner kan gjøres med bakgrunn i Fritt behandlingsvalg.
Les om psykisk helsevern for barn og unge på helse-bergen.no

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Her kan du få råd og veiledning. Du vil også finne oversikt over aktuelle arrangementer for barn.
Les om Barnekreftforeningen på barnekreftforeningen.no

Barnas Røde Kors er et gratis fritidstilbud for alle barn mellom 6-13 år. I BARK legges det til rette for gode mestringsopplevelser. Barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. De fleste aktiviteter skjer utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte. BARK har også tilbud om leksehjelp, sommerskole og gratis ferieopphold på Røde Kors-sentrene for barn og barnefamilier med presset økonomi.
Les om BARK-gruppene i de ulike bydelene på rodekors.no

Helsestasjon for ungdom (HfU) er et tilbud til jenter og gutter mellom 13 og 23 år. Her møter du helsesykepleier og lege. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.
Les om helsestasjon for ungdom på bergen.kommune.no 

Etat for idrett består i dag av fire avdelinger: personal, anlegg, drift og aktivitet. Aktivitetsavdelingen tilrettelegger aktiviteter for barn, unge, flerkulturelle, fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og seniorer. Aktivitetstilbudene arrangeres hovedsaklig i samarbeid med idrettslag. Eksempler på aktivitetstilbud: åpen hall, ferieleirer, skibuss, skidager, faste aktivitetstilbud for utviklingshemmede med mer.
Les om Etat for idrett på bergen.kommune.no

Kulturtilbud til barn og unge i Bergen

Se oversikt over aktiviteter på bergen.kommune.no

Klinikk for Krisepsykologi (tidligere Senter for krisepsykologi)

Klinikk for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. De har også bred kompetanse innen området posttraumatisk terapi og sorgterapi. Senter for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper. Henvisning kreves.
Les om Klinikk for Krisepsykologi på krisepsyk.no

Familieråd

Familieråd kan benyttes når man ikke vet hva man skal eller kan gjøre, og er bekymret. Tema kan være alvorlig sykdom i familien, depresjon hos foresatte eller ungdom eller bekymring for psykisk sykdom. En ekstern koordinator hjelper familien til å finne fram til hvem som skal inviteres og hva som er deres ansvar og oppgaver. Et familieråd kan brukes for barn og ungdom i alle aldersgrupper inntil fylte 23 år. Det er det offentlige hjelpeapparatet som tar initiativ til et familieråd.
Les om familieråd på bergen.kommune.no

Stitelsen Bjørgvin familierådgivning

Dekker kommunene Osterøy Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Radøy, Samnanger, og bydelane i Bergen, Arna, Bergenhus (Sandviken sosialdistrikt), Åsane, Bergenhus (Sentrum sosialdistrikt), Fyllingsdalen og Årstad bydel. Kontoret eies av en kirkelig stiftelse. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler.
Bjørgvin familierådgivningskontor kan tilby kurs og gruppeveiledning, hjelp til parforholdet og familien, veiledning til foreldre samt mekling og foreldresamarbeid. Kontoret holder til i Slottsgaten 3. Ingen henvisning.
Les om Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning på bufdir.no

"Meg også" er en app beregnet på barn og unge som opplever sykdom i nær familie eller vennekrets. Appen som inneholder en dagbokfunksjon der barna kan skrive eller tegne ned tanker og opplevelser. Det kan også limes inn bilder, og lages en loggbok over hvordan barna har det fra dag til dag. Les om opplevelser og tanker fra andre unge som har vært i en lignende situasjon. Appen inneholder også ide´bank, humørgenerator og skjønnlitterære noveller. "Meg også" er laget for nettbrett og er gratis.

For spørsmål, kontakt Oslo Universitetssykehus på e-post: megogsa@ous-hf.no
Les om "Meg også" på itunes.apple.com