Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen har ulike dagaktiviteter tilpasset personer med demens. Det finnes også en kafé, samt tilbud om aktivitetsvenn. 

Bergen kommune tilbyr tilrettelagt og tilpasset aktivitetstilbud til personer med demens. Vi har både sosiale, kognitive og fysiske stimulerende aktiviteter. 

Aktivitetene skal bidra til å ivareta deltakerens funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og å bidra til å forebygge eller redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. I tillegg vil aktivitetstilbudet kunne innebære avlastning og støtte til pårørende.

Aktivitetene blir lagt opp med utgangpunkt i interessene og mulighetene til de som er deltagere. På aktivitetssenteret blir du fulgt opp av helsepersonell. To fellesmåltider og transport til og fra tilbudet, inngår i tjenesten.

Pris

Egenandel etter kommunens satser for aktivitetssenter som du finner under overskriften Hjemmebaserte tjenester i oversikten:
Samlet oversikt over avgifter og egenbetalinger.
Du må skrolle litt nedover siden for å finne tallene.

Hvem kan søke?

Når kommunen vurderer behovet for tjenesten, legges det blant annet vekt på:

 • Om du som søker er ensom og ønsker å delta i et sosialt fellesskap.
 • Om du som søker har behov for å opprettholde mestring av ferdigheter.
 • Om du som pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har behov for avlastning.

Bruk elektronisk skjema for å søke, eller skriv ut manuell vaersjon og send inn til oss. Mer informasjon om søkeprosessen finner du i underkapittel "Slik søker du". 

Har du spørsmål? Ta kontakt med aktivitetssenteret nærmest deg:

 • Skjoldtunet aktivitetssenter, tlf. 53037951
 • Lindealleen aktivitetssenter, tlf. 53037951
 • Søreidtunet aktivitetssenter, tlf. 55561379
 • Grunnane aktvitetssenter, tlf. 53037685
 • Åstveit aktivitetssenter, tlf. 53039959
 • Stølsvegen aktivitetssenter, tlf. 53039790
 • Bergen Røde Kors, tlf. 55397743
 • Viken aktivitetssenter, tlf. 53036080
 • Kolstihagen aktvitetssenter, tlf. 40802243
 • Ortun aktivitetssenter, tlf. 53039065
 • Lyngbøtunet aktivitetssenter, tlf. 53038866/65
 • Domkirkehjemmet aktivitetssenter, tlf. 55301630

Lynghaug aktivitetssenter

På Lynghaug aktivitetssenter kan yngre personer med demens treffe andre i samme situasjon, og delta i ulike aktiviteter. Senteret legger vekt på fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter og tilbyr gjøremål etter den enkeltes ønske og funksjon. Transport er inkludert i tilbudet. 

Som pårørende til bruker av senteret får du delta i et sosialt felleskap med mennesker i samme situasjon. Du vil møte personal med kunnskap om demens og demensomsorgen i Bergen kommune. Senteret tilbyr også individuelle samtaler og deltakelse i pårørendegrupper i samarbeid med Kompetansesenteret for demens.

Aktivitetssenteret gir tilbud til yngre personer med demens i tidlig/moderat fase og deres pårørende. Tilbudet gis til personer som er opp til cirka 70 år.

Kontakt Lynghaug aktivitetssenter: 

 • Dag Hammarskjölds vei 98, 5144 Fyllingsdalen
 • Telefon: 53 03 29 79

Myrdalskogen aktivitetssenter

Myrdalskogen aktivitetssenter er et dagtilbud for hjemmeboende yngre personer med demens. Hos oss vektlegger vi høy trivsel og god stemning, fysisk aktivitet, sosiale og kulturelle aktiviteter. Vi har et ønske om å tilby våre brukere aktiviteter tilpasset den enkelte og deres funksjon. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Kontakt Myrdalsskogen:

 • Herdis Holmås Blake, sykepleier tlf: 40819028
 • Hege-Anita Nesbø, sykepleier tlf: 40819040

Pris

Det betales egenandel for tjenesten etter kommunens satser for dagsenter. Se oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger


Slik søker du

Se informasjon under fanen "Slik søker du" på denne siden. Du kan også kontakte aktivitetssenteret direkte. 

Bergen kommune arrangerer kafé for personer med demens og deres pårørende. Målet er å skape møteplasser for trivsel og mestring der man kan møte likesinnede. 

Teatergaten kafé 

 • Holder til på Engensenteret, Teatergaten 43.
 • Åpningstid: Torsdager klokken 17.00-19.00.

Kafeen har et utvalg av mat og drikke til hyggelige priser. Du trenger ikke å melde deg på, og kan komme innom når du selv ønsker i åpningstiden.

Har du spørsmål, ta kontakt med frivillighetskoordinator:

Stine Kornerud Lampe | 408 16 121
Stine.Lampe@bergen.kommune.no

Drives av frivillige

Teatergaten kafé er et samarbeid mellom Bergen kommune, Nasjonalforeningen Bergen demensforening, Bergen Røde Kors, Salem nærmiljøsenter og  Møllaren Frivilligsentral.
 

Har du en demensdiagnose og liker kontakt med dyr og natur, kan du søke om dagtilbud på gård.

Hauglandstræ gård i Fana  og Sætregården i Åsane kan du delta på ulike gårdsaktiviteter tilpasset dine behov og interesser. Du kan for eksempel være med på å stelle hage, eiendom og dyr, ulike typer vedlikeholdsarbeid, turgåing, matlaging, hyggestunder og lesing. Alt foregår i et sosialt fellesskap med andre. Du kan få tilbudet inntil fire dager per uke. Fellesmåltider og transport inngår.

Hvem kan søke? 

Tilbudet er for deg under 70 år som har en demensdiagnose. Du må være i fysisk stand til å delta i arbeidet på en gård. 

Pris

Du må betale en egenandel etter gjeldende satser. Se oversikt

Aktivitetsvenn – dobbel glede

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som etter opplæring og veiledning gjør aktiviteter sammen med en som har demens.

Dere kan gå tur, gå i teater eller på kino, gjøre hagearbeid, spille spill eller bare møtes for en kopp kaffe og en liten prat inntil 4 timer i måneden. Målet er å bidra til at en som har demens kan fortsette med sine daglige aktiviteter og få gode opplevelser i hverdagen.

Når du har meldt din interesse for å få en aktivitetsvenn, prøver vi å finne en frivillig som har de samme interessene som deg.

Her finner du skjema for å registre deg: 

Aktivitetsvenner får kurs og veiledning av kontaktperson i kommunen. Tilbudet er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er Bergen kommune som har ansvar for å drive den lokale arbeidsgruppen og oppfølging av frivillige.  

Ønsker du en frivillig aktivitetsvenn kan du ta kontakt med Stine Lampe, aktivitetskoordinator i Enhet for aktivitet og mestring, telefon: 40816121 eller e-post:  stine.lampe@bergen.kommune.no

Aktivitetsvenn som kunstkompis

Liker du å gå på KODE kan du få en aktivitetsvenn som også har interesse for kunst og som har gjennomført kurset Kunstkompis på KODE.  

En kunstkompis har mulighet til å ta deg med på en omvisning på KODE hvor dere kan se på utstillingen sammen og ha fine samtaler om kunsten.

Les mer på KODE sine nettsider

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Du kan få  dine pårørende eller andre til å hjelpe deg med søknaden. Det må legges ved en fullmakt.  Alle som bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må logge inn som seg selv, selv om de søker på vegne av noen andre.

Søknad om tjenester til voksne og eldre

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester