Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen har ulike dagaktiviteter tilpasset personer med demens. Det finnes også møteplasser - tre kafeer - og tilbud om aktivitetsvenn. 

Aktivitetssenter for hjemmeboende personer med demens

Bergen kommune tilbyr tilrettelagt og tilpasset aktivitetstilbud til personer med demens. Vi har både sosiale, kognitive og fysiske stimulerende aktiviteter. 

Aktivitetene skal bidra til å ivareta deltakerens funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og å bidra til å forebygge eller redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. I tillegg vil aktivitetstilbudet kunne innebære avlastning og støtte til pårørende.

Aktivitetene blir lagt opp med utgangpunkt i interessene og mulighetene til de som er deltagere. På aktivitetssenteret blir du fulgt opp av helsepersonell. To fellesmåltider og transport til og fra tilbudet, inngår i tjenesten.

Pris

Egenandel etter kommunens satser for aktivitetssenter: 80 kroner per gang.

Hvem kan søke?

Når kommunen vurderer behovet for tjenesten, legges det blant annet vekt på:

 • Om du som søker er ensom og ønsker å delta i et sosialt fellesskap.
 • Om du som søker har behov for å opprettholde mestring av ferdigheter.
 • Om du som pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har behov for avlastning.

Bruk elektronisk skjema for å søke, eller skriv ut manuell vaersjon og send inn til oss. Mer informasjon om søkeprosessen finner du i underkapittel "Slik søker du". 

Har du spørsmål? Ta kontakt med aktivitetssenteret nærmest deg:

 • Skjoldtunet aktivitetssenter, tlf. 53037951
 • Lindealleen aktivitetssenter, tlf. 53037951
 • Søreidtunet aktivitetssenter, tlf. 55561379
 • Grunnane aktvitetssenter, tlf. 53 03 76 85
 • Åstveit aktivitetssenter, tlf. 53039959
 • Stølsvegen aktivitetssenter, tlf. 53039790
 • Bergen Røde Kors, tlf. 55397743
 • Viken aktivitetssenter, tlf. 53036080
 • Kolstihagen aktvitetssenter, tlf. 40802243
 • Ortun aktivitetssenter, tlf. 53039065
 • Lyngbøtunet aktivitetssenter, tlf. 53038866/65

Aktivitetstilbud for yngre personer med demens

Lynghaug aktivitetssenter

På Lynghaug aktivitetssenter kan yngre personer med demens treffe andre i samme situasjon, og delta i ulike aktiviteter. Senteret legger vekt på fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter og tilbyr gjøremål etter den enkeltes ønske og funksjon. Transport er inkludert i tilbudet. 

Som pårørende til bruker av senteret får du delta i et sosialt felleskap med mennesker i samme situasjon. Du vil møte personal med kunnskap om demens og demensomsorgen i Bergen kommune. Senteret tilbyr også individuelle samtaler og deltakelse i pårørendegrupper i samarbeid med Kompetansesenteret for demens.

Aktivitetssenteret gir tilbud til yngre personer med demens i tidlig/moderat fase og deres pårørende. Tilbudet gis til personer som er opp til cirka 70 år.

Kontakt Lynghaug aktivitetssenter

 • Dag Hammarskjölds vei 98, 5144 Fyllingsdalen
 • Telefon: 53 03 29 79

Myrdalskogen aktivitetssenter

Myrdalskogen aktivitetssenter er et dagtilbud for hjemmeboende yngre personer med demens. Hos oss vektlegger vi høy trivsel og god stemning, fysisk aktivitet, sosiale og kulturelle aktiviteter. Vi har et ønske om å tilby våre brukere aktiviteter tilpasset den enkelte og deres funksjon. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Kontakt Myrdalsskogen:

 • Herdis Holmås Blake, sykepleier tlf: 40819028
 • Hege-Anita Nesbø, sykepleier tlf: 40819040

Pris

Det betales egenandel for tjenesten etter kommunens satser for dagsenter. Se oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger


Slik søker du

Se informasjon under fanen "Slik søker du" på denne siden. Du kan også kontakte aktivitetssenteret direkte. 

Kafé: Teatergaten og Stølsvegen

Bergen kommune arrangerer kafeer for personer med demens og deres pårørende. Målet er å skape møteplasser for trivsel og mestring der man kan møte likesinnede. 

Teatergaten kafé 

 • Holder til på Engensenteret, Teatergaten 43.
 • Åpningstid: Torsdager 17-19. 

Stølsvegen kafé

 • Har lokaler i aktivitetssenteret i Arna Helseheim, Stølsvegen 13.
 • Åpningstid: tirsdager 17-19.

Kafeene har et utvalg av mat og drikke til hyggelige priser. Du trenger ikke å melde deg på, og kan komme innom når du selv ønsker i åpningstiden.

Har du spørsmål, ta kontakt med aktivitetskoordinator:

Stine Kornerud Lampe | 408 16 121
Stine.Lampe@bergen.kommune.no

Drives av frivillige

Teatergaten kafé er et samarbeid mellom Bergen kommune, Nasjonalforeningen Bergen demensforening, Bergen Røde Kors, Salem frivillighetssentral og Vitalitetssenteret Frivilligsentral.

Stølsvegen kafe er drevet av frivillige i Arna og Nasjonalforeningen Bergen demensforening.

Gårdstilbud for personer med demens

Har du en demensdiagnose og liker kontakt med dyr og natur, kan du søke om dagtilbud på gård.

Hauglandstræ gård i Fana  og Sætregården i Åsane kan du delta på ulike gårdsaktiviteter tilpasset dine behov og interesser. Du kan for eksempel være med på å stelle hage, eiendom og dyr, ulike typer vedlikeholdsarbeid, turgåing, matlaging, hyggestunder og lesing. Alt foregår i et sosialt fellesskap med andre. Du kan få tilbudet inntil fire dager per uke. Fellesmåltider og transport inngår.

Hvem kan søke? 

Tilbudet er for deg under 70 år som har en demensdiagnose. Du må være i fysisk stand til å delta i arbeidet på en gård. 

Pris

Du må betale en egenandel etter gjeldende satser. Se oversikt

Aktivitetsvenn

Mange med demens ønsker en å gå tur sammen med, en å lese med, gjøre hagearbeid eller drikke kaffe med. En aktivitetsvenn en en frivillig som kan være sammen med deg slik at du kan komme deg ut av hjemmet og delta i aktiviteter. 

Tilbudet om aktivitetsvenn er for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase. 

Slik søker du

Kontaktinformasjon i Bergen kommune for deg som ønsker å søke om helse og omsorgstjenester.

Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i:

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 18 874

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved fullmakt. 

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester