Kommunen har ulike aktiviteter tilpasset personer med demens. Noen tilbud er kommunens egne og noen tilbud drives i samarbeid med private eller frivillige organisasjoner.

Teatergaten kafé 

Bergen kommune arrangerer sammen med frivillige organisasjoner kafé (cafe) for personer med demens og deres pårørende. Målet er å skape møteplasser for trivsel og mestring der man kan møte likesinnede.

  • Adresse: Engensenteret, Teatergaten 43.
  • Åpningstid: Torsdager klokken 17.00-19.00.

Kafeen har et utvalg av mat og drikke til hyggelige priser. Du trenger ikke å melde deg på, og kan komme innom når du selv ønsker i åpningstiden.

Har du spørsmål, ta kontakt med frivillighetskoordinator:

Stine Kornerud Lampe | 408 16 121
Stine.Lampe@bergen.kommune.no


Drives av frivillige
Teatergaten kafé er et samarbeid mellom Bergen kommune, Nasjonalforeningen Bergen demensforening, Bergen Røde Kors, Salem nærmiljøsenter og  Møllaren Frivilligsentral.

 

Aktivitetsvenn – dobbel glede

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som etter opplæring og veiledning gjør aktiviteter sammen med deg som har demens.

Dere kan gå tur, gå i teater eller på kino, gjøre hagearbeid, spille spill eller bare møtes for en kopp kaffe og en liten prat inntil 4 timer i måneden. Målet er å bidra til at du som har demens kan fortsette med dine daglige aktiviteter og få gode opplevelser i hverdagen.

Når du har meldt din interesse for å få en aktivitetsvenn, prøver vi å finne en frivillig som har de samme interessene som deg.

Her finner du skjema for å registre deg: 

Aktivitetsvenner får kurs og veiledning av kontaktperson i kommunen. Tilbudet er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er Bergen kommune som har ansvar for å drive den lokale arbeidsgruppen og oppfølging av frivillige.  

Ønsker du en frivillig aktivitetsvenn kan du ta kontakt med Stine Lampe, aktivitetskoordinator i Enhet for aktivitet og mestring, telefon: 40816121 eller e-post:  stine.lampe@bergen.kommune.no

Aktivitetsvenn som kunstkompis

Liker du å gå på KODE kan du få en aktivitetsvenn som også har interesse for kunst og som har gjennomført kurset Kunstkompis på KODE.  

En kunstkompis har mulighet til å ta deg med på en omvisning på KODE hvor dere kan se på utstillingen sammen og ha fine samtaler om kunsten.

Les mer på KODE sine nettsider

Deltagelse på aktivitetssenter skal bidra til å ivareta dine funksjoner, fremme livskvalitet og forebygge eller redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. 

Tilbudet vil også kunne gi avlastning og støtte til pårørende.

På aktivitetssenteret jobber det ulike yrkesgrupper og du vil kunne få oppfølging av helsepersonell hvis du har behov for det.

På aktivitetssenteret vil du kunne delta på aktiviteter som tar utgangpunkt i dine interesser og muligheter.  Det serveres to felles måltider, og transport til og fra inngår i tilbudet.

Hvem kan søke?

Når kommunen vurderer behovet for tjenesten, legges det blant annet vekt på:

  • Om du som søker er dement og ønsker å delta i et sosialt fellesskap.
  • Om du som søker er dement og har behov for å opprettholde mestring av ferdigheter.
  • Om du som pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har behov for avlastning

Har du spørsmål om tjenestene kan du ta kontakt med enhet for aktivitet og mestring, ved å følge lenken finner du også oversikt over de ulike aktivitetssentrene.

Pris

Du betaler en egenandel for tjenesten etter kommunens satser for dagsenter. Se oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Lynghaug aktivitetssenter

Lynghaug aktivitetssenter kan yngre personer med demens treffe andre i samme situasjon, og delta i ulike aktiviteter. Senteret legger vekt på fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter og tilbyr gjøremål etter den enkeltes ønske og funksjon. Transport er inkludert i tilbudet. 

Som pårørende til bruker av senteret får du delta i et sosialt felleskap med mennesker i samme situasjon. Du vil møte personal med kunnskap om demens og demensomsorgen i Bergen kommune. Senteret tilbyr også individuelle samtaler og deltakelse i pårørendegrupper i samarbeid med Kompetansesenter - demens og psykisk helse i eldre år.

Aktivitetssenteret gir tilbud til yngre personer med demens i tidlig/moderat fase og deres pårørende. Tilbudet gis til personer som er opp til cirka 70 år.

Kontakt Lynghaug aktivitetssenter: 

  • Dag Hammarskjölds vei 98, 5144 Fyllingsdalen
  • Telefon: 53 03 29 79

Myrdalsskogen aktivitetssenter

Myrdalskogen aktivitetssenter er et dagtilbud for hjemmeboende yngre personer med demens. Hos oss vektlegger vi høy trivsel og god stemning, fysisk aktivitet, sosiale og kulturelle aktiviteter. Vi har et ønske om å tilby våre brukere aktiviteter tilpasset den enkelte og deres funksjon. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Pris

Du betaler en egenandel for tjenesten etter kommunens satser for dagsenter. Se oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Er du dement og liker kontakt med dyr og natur, kan du søke om dagtilbud på gård.

Hauglandstræ gård i Fana  og Sætregården i Åsane kan du delta på ulike gårdsaktiviteter tilpasset dine behov og interesser. Du kan for eksempel være med på å stelle hage, eiendom og dyr, ulike typer vedlikeholdsarbeid, turgåing, matlaging, hyggestunder og lesing. Alt foregår i et sosialt fellesskap med andre. Du kan få tilbudet inntil fire dager per uke. Fellesmåltider og transport inngår.

Hvem kan søke? 

Tilbudet er for deg under 70 år som har en demensdiagnose. Du må være i fysisk stand til å delta i arbeidet på en gård. 

Pris

Du må betale en egenandel etter gjeldende satser. Se oversikt

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Du kan få  dine pårørende eller andre til å hjelpe deg med søknaden. Det må legges ved en fullmakt.  Alle som bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må logge inn som seg selv, selv om de søker på vegne av noen andre.

Søknad om tjenester til voksne og eldre

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Du betaler en egenandel for  deltakelse på aktivitetssenter og gårdstilbud etter kommunens satser for dagsenter.

 Se oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger her

Aktivitetsvenn er gratis. 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester