Har du små barn og en særlig krevende hverdag grunnet akutt sykdom eller andre spesielle omstendigheter, kan du søke om familievikar. Tjenesten gir deg praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel til stell av barn, matlaging og renhold.

Småbarnsfamilier med et stort behov for hjelp som følge av sykdom eller andre spesielle omstendigheter. 

Du kan også få familievikar etter flerbarnsfødsel, for eksempel om du er eneforsørger med tvillinger, eller etter trillingfødsler når du eller partneren din er hjemme med barna, mens den andre er i jobb.

Valg av leverandør 
Du kan selv velge hvem som skal levere tjenesten; Bergen kommune eller private aktører som kommunen har avtale med.
Se oversikt over private leverandører her

Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandling

Kommunen vil ta kontakt med deg for å avtale et hjemmebesøk. Målet er å hente inn nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette behandler vi søknaden så raskt som mulig. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Er behovet for tjenesten akutt, kan du få den før det er gjort et formelt vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

Du må betale en egenandel for tjenesten familievikar.

Prisen på familievikar er den samme som praktisk bistand hushold. Du finner satsene under avsnittet hjemmebaserte tjenester og praktisk bistand i oversikten under:

Oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Du må skrolle litt nedover  i oversikten for og se prisen på familievikar/ praktisk bistand.

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester