Gå tilbake til:
Du er her:

Mange hjemmeboende eldre sier at de savner noen å spise middag sammen med. Tilbudet «spisevenn» legger til rette for møter mellom mennesker, og noen å dele måltidet med. Bergen kommune formidler kontakt med en frivillig, som kommer hjem til deg og spiser middag én dag i uken.

Spisevennene er samfunnsengasjerte folk i alle aldre som engasjerer seg i frivillig arbeid. De har vært på kurs hos Bergen kommunes frivillighetskoordinatorer, gjennomført intervju og signert taushetsløfte før de får starte som spisevenn.Fellesnevneren for de frivillige er at de er glade i å møte nye mennesker. Kanskje kan spisevennmøtet bli starten på et nytt vennskap.

Spisevenn egner seg spesielt godt for hjemmeboende eldre som abonnerer på mat levert av Bergen kommune og Matvarehuset. Dersom du får middag fra Matvarehuset, spanderer Bergen kommune middagsporsjonen til spisevennen din.

Hjemmeboende eldre som ikke abonnerer på mat fra kommunen, kan selvsagt også be om å få spisevenn. Da formidler vi i Bergen kommune kontakt med en hyggelig frivillig som har vært på spisevennkurs hos oss, mens dere ordner med maten selv. 

Interessert i å bli kjent med en spisevenn?

Ring frivillighetskoordinatorene i helse- og omsorgssektoren:
40 81 61 20 / 21 eller, send e-post:
frivillighetskoordinatorhelse-omsorg@bergen.kommune.no

Når du har fått kontakt med din spisevenn, avtaler dere to et nærmere tidspunkt for middagsbesøk. Spisevennen kommer på besøk en dag i uken, og lager en hyggelig atmosfære rundt måltidet sammen med deg.

Dere avtaler selv tidspunkter for middagsmøtene og eventuell kontakt ut over dette.