Mange hjemmeboende eldre sier at de savner noen å spise middag sammen med. Tilbudet «spisevenn» legger til rette for møter mellom mennesker, og noen å dele måltidet med. Bergen kommune formidler kontakt med en frivillig, som kommer hjem til deg og spiser middag én dag i uken.

Spisevennene er samfunnsengasjerte folk i alle aldre som engasjerer seg i frivillig arbeid. De har vært på kurs hos Bergen kommunes frivillighetskoordinatorer, gjennomført intervju og signert taushetsløfte før de får starte som spisevenn.Fellesnevneren for de frivillige er at de er glade i å møte nye mennesker. Kanskje kan spisevennmøtet bli starten på et nytt vennskap.

Spisevenn er et tilbud til hjemmeboende eldre i Bergen som ønsker en å dele et måltid og gode samtaler med. 

Dersom du får middag fra Matvarehuset, spanderer Bergen kommune middagsporsjonen til spisevennen din. 

Dersom du lager mat selv eller benytter andre løsninger for middag, er det den eldre som betaler måltidet for sin spisevenn. 

Interessert i å bli kjent med en spisevenn?

Ring frivillighetskoordinatorene i helse- og omsorgssektoren:
40 81 61 20 / 21 eller, send e-post:
frivillighetskoordinatorhelse-omsorg@bergen.kommune.no

Når du har fått kontakt med din spisevenn, avtaler dere to et  tidspunkt for det første middagsbesøket.

Spisevennen kommer på besøk enten en gang i uken eller annen hver uke, og lager en hyggelig atmosfære rundt måltidet sammen med deg. 

Dere avtaler selv tidspunkter for middagsmøtene og eventuell kontakt ut over dette.