Bergen kommune tilbyr hjemlevering av middag.  

Middag  blir levert og produsert av Matvarehuset AS og er fremstilt etter kok/kjøl-prinsippet. Det vil si at maten er tilberedt på tradisjonelt vis og deretter hurtig nedkjølt og pakket i porsjonspakninger.

Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker levert i løpet av en uke. Dette oppgir du når du søker.

Menyen er variert og ernæringsriktig sammensatt. De som på grunn av allergier, egne ønsker eller av kulturelle og/eller religiøse grunner ikke kan spise enkelte matvarer, vil få tilpasset mat.  Det er også mulig å bestille ekstraretter som supper og desserter. Dine ønsker oppgir du i din søknad, eller i videre dialog med oss i kommunen.

Noen å dele måltidet med? Les mer om Spisevenn

Middagsrettene varierer og 15 prosent av råvarene som benyttes er økologiske.

Dersom du trenger hjelp til å varme opp maten i din mikrobølgeovn kan du søke om hjelp til dette. Ta kontakt med hjemmesykepleien i din sone, så vil vi ta en vurdering av ditt behov. Mikrobølgeovn er nødvendig dersom hjemmesykepleien skal hjelpe deg med å varme middagen.

Praktiske forutsetninger

Du som mottager må innen rimelig tid kunne åpne døren og motta middagen, eller stille nøkkel til disposisjon for transportøren. Dersom nøkkel oppbevares hos leverandør, kan middag leveres uavhengig av om du er hjemme eller ikke. Kommunen stiller garanti for at nøkkelen oppbevares forsvarlig og at ingen andre enn leverandør kan benytte denne.

Hjemmeboende personer med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse som ikke klarer å tilberede eller handle inn varer, kan få middagslevering.

 

Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne og eldre

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk før vi gjør et vedtak. Vedtaket skal være begrunnet. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Middagene blir levert hjem til deg en fast dag i uken. 

Ved endringer i bestillinger eller avslutning av tjenesten, må du gi beskjed til hjemmesykepleien  i bydelen der du bor, tre virkedager før levering.   

Her finner du kontaktinformasjon til hjemmesykepleien i din bydel:

Arna og Åsane
Bergenhus
Fyllingsdalen og Laksevåg
Fana og Ytrebygda
Årstad

Dersom middagen ikke blir levert som avtalt, kan du gi beskjed til din kontaktperson i hjemmesykepleien eller Etat for tjenester til utviklingshemmede.

Du finner priser på middag under overskriften Betaling måltider
i denne oversikten:
Samlet oversikt over avgifter og egenbetalinger

Du må skrolle litt nedover på siden for å få fram tallene.

 

Middagslevering er ikke en lovpålagt tjeneste og tildeling skjer etter kommunale retningslinjer.

Lover

Retningslinjer

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester