Gå tilbake til:
Du er her:

Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som på grunn av sykdom ikke klarer å tilberede eller handle inn varer, kan få levert middag hjem. 

Hvem kan få tjenesten?

Du har krav på bistand til ernæring hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
Dersom du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, vil du kunne få levert middag hjem.

Om maten som leveres

Maten blir levert og produsert av Matvarehuset AS og er fremstilt etter kok/kjøl-prinsippet. Det vil si at maten er tilberedt på tradisjonelt vis og deretter hurtig nedkjølt og pakket i porsjonspakninger.

Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker levert i løpet av en uke. Dette oppgir du i søknadsskjemaet.

Menyen er variert og ernæringsriktig sammensatt. De som på grunn av allergier eller av kulturelle og/eller religiøse grunner ikke kan spise enkelte matvarer, vil få tilpasset mat. Det er også mulig å velge en kjøttfri dag per uke, samt å reservere seg mot noen utvalgte matvarer. Videre anbefaler vi at du velger ekstraretter som supper og desserter. Dine ønsker oppgir du i din søknad, eller i videre dialog med oss i kommunen.

Noen å dele måltidet med? Les mer om Spisevenn

Middagsrettene varierer etter årstidene og 15 prosent av råvarene som benyttes er økologiske.

Dersom du trenger hjelp til å varme opp maten i din mikrobølgeovn kan du søke om hjelp til dette. Ta kontakt med hjemmesykepleien i din sone, så vil vi ta en vurdering av ditt behov. Mikrobølgeovn er nødvendig dersom hjemmesykepleien skal hjelpe deg med å varme middagen.

Praktiske forutsetninger

Du som mottager må innen rimelig tid kunne åpne døren og motta middagen, eller stille nøkkel til disposisjon for transportøren.

Dersom nøkkel oppbevares hos leverandør, kan middag leveres uavhengig av om du er hjemme eller ikke. Kommunen stiller garanti for at nøkkelen oppbevares forsvarlig og at ingen andre enn leverandør kan benytte denne.

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt. 

Søknad om tjenester til voksne og eldre sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

I søknaden bør du oppgi hvor mange dager i uken du ønsker å få middag levert.

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.

Endringer i bestilling          

Ved endringer i bestillinger eller avslutning av tjenesten, må du gi beskjed til forvaltningsenheten, eventuelt til hjemmesykepleien eller tjenester til utviklingshemmede tre virkedager før levering.   

Dersom middagen ikke leveres som avtalt, gi beskjed til din kontaktperson i hjemmesykepleien, ev. Etat for tjenester til utviklingshemmede.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk før vi gjør et vedtak. Vedtaket skal være begrunnet. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Pris

Middag bragt til hjemmeboende  kr 62,-
Påslag for stor porsjon kr 5,-

Lover og retningslinjer

Dette vil for personer som er helt avhengige av praktisk hjelp, være en lovpålagt tjeneste. Personer som ikke er helt avhengige av hjelp, kan også søke om tjenesten. Tjenesten vil i disse tilfeller ikke være lovpålagt.

Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester