Tverrfaglig overdoseteam er en ambulerende tjeneste som skal forebygge overdosedødsfall.

  • å sikre oppfølging av personer som nylig har overlevd en ikke-dødelig overdose og/eller er risikoutsatte for overdoser.
  • å være en koordinerende instans for akutt bekymring for overdoseutsatte (skal ikke erstatte ordinær bekymringsmelding til sosialtjenesten og/eller fastlege).
  • å sikre den akutte oppfølgingen etter en ikke-dødelig overdose (skal ikke erstatte innleggelse i spesialisthelsetjeneste, men være et tilbud i dagene etter dette).
  • å bidra til samtidige og koordinerte tjenester for målgruppen.

Risikofaktorer

Følgende personer kan være spesielt risikoutsatt for overdoser: 

  • å ha overlevd en overdose - en ikke-dødelig overdose er en sterk indikator på nye overdoser
  • å ha redusert fysisk og psykisk helse
  • utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten (herunder tverrfaglig spesialisert behandling - TSB)
  • Andre kjente risikofaktorer som injisering, kombinasjonsbruk, lengre perioder uten inntak av rusmidler hvor toleranseevne svekkes.

Pårørende

Pårørende kan også ta kontakt med tverrfaglig overdoseteam. Teamet kan veilede, tilby samtale og gi informasjon om hvilke hjelpetiltak som finnes.

Tverrfaglig overdoseteam består blant annet av sosionomer, vernepleiere og sykepleiere. Teamet har også erfaringskonsulent.

Teamet er tilgjengelig på vakttelefon 40 80 88 88 

Åpningstider vakttelefon: 

Mandag til fredag:     08:00 - 21:30

Helg og helligdager: 10:30 - 18:00

NB: Tverrfaglig overdoseteam erstatter IKKE akutt legehjelp!
Ved overdose ring 113.