Bergen kulturskole

Bergen kulturskole tilbyr teaterundervisning for barn og unge fra 1. klasse og opp til 20 år. Tilbudet inkluderer både individuell undervisning og gruppeundervisning. Vi har tilbud i alle bydeler. Søknadsfrist er 1. april, med unntak av Teater Fordypning som har søknadsfrist 1. februar.

I de yngste teatergruppene benyttes drama som metode, i tillegg til teatertrening. Det innebærer at elevene lærer gjennom handlinger, dialog og refleksjon. De yngste har, med noen få unntak, ønske og forventning om at de skal få stå på en scene og spille for et publikum. Teaterlærer vurderer hva gruppen er moden for med tanke på innhold, lengde på det som vises, samt visningsarena. Det som presenteres er gjerne improvisert fram av elevene i samarbeid med teaterlærer.

Tid og sted for undervisningen inneværende skoleår:

Med forbehold om endringer

 • Arna: Ådnamarka skole, tirsdag kl. 14.20-15.50
 • Fyllingsdalen: Bønes Arena, tirsdag kl. 14.00-15.30
 • Fana: Skranevatnet skole, torsdag kl. 14.00-15.30
 • Åsane: Eidsvåg skole, onsdag kl. 15.30-17.00
Teater
Bilde: Bergen kulturskole

I denne aldersgruppen vektlegges teaterteknikk, hvor manus og manusarbeid blir en del av undervisnigsopplegget. Samtidig kan improvisasjon og dramapedagogikk fremdeles være viktige elementer i undervisningen. Det vil si at elevene lærer gjennom handlinger, dialog og refleksjon.

Elevene opptrer ved Bergen kulturskole sin årlige teaterfestival i Fana kulturhus om våren.

Tid og sted for undervisningen inneværende skoleår:

Med forbehold om endringer

 • Arna: Ådnamarka skole, mandag kl. 15.50-17.50
 • Bergenhus: Strømgaten 19, onsdag kl. 15.30-17.30
 • Fana: Fana kulturhus, tirsdag kl. 15.00-17.00
 • Fyllingsdalen: Bønes Arena, tirsdag kl. 16.00-18.00
 • Laksevåg: Vannkanten kultursal, torsdag kl. 16.30-18.30
 • Ytrebygda: Skranevatnet skole/Ytrebygda kultursenter, torsdag kl. 15.30-17.30
 • Årstad: Ny Krohnborg skole/kultursenter, mandag kl. 17.30-19.30
 • Åsane: Eidsvåg skole, onsdag kl. 17.30-19.30
Teater
Bilde: Bergen kulturskole

Ungdomsteatergruppene i kulturskolen har ulik profil. Ungdomsteatergruppen på Haugetun/Vannkanten improviserer gjerne fram manuskript. De jobber i tillegg med teatersport.
Ungdomsgruppen på Nordnes jobber ofte med ferdig manus. Stanislavskij sitt system er hovedmetoden, hvor elevene jobber med å finne fram til og uttrykke ekte følelser og opplevelser. Ungdomsgruppen på Skranevatnet/Ytrebygda kultursenter jobber med ferdig manus, i tillegg til improvisasjon. Her benyttes ulike metoder, deriblant element fra Yat. I denne metoden jobbes det med rollearbeid som fremmer kunnskap om en selv og andre på en slik måte at ulike karakterer kan gestaltes, også dem som er forskjellige fra en selv, på en troverdig måte.

Tid og sted for undervisningen inneværende skoleår:

Med forbehold om endringer

 • Bergenhus: Nordnes bydelshus, torsdag kl. 16.00-19.00
 • Laksevåg: Vannkanten kultursenter, mandag kl. 16.30-18.30
 • Ytrebygda: Skranevatnet skole/Ytrebygda kultursenter, torsdag kl. 18.00-21.00
Teater ungdom
Bilde: Bergen kulturskole

Her jobber vi med sceniske virkemidler og teatralitet hvor vi utforsker forskjellen på det teatralske og dagligdagse, med utgangspunkt i ulike land og kulturelle verdier.  

Vi skriver filmmanus, tar videoopptak og redigerer opptakene frem til ferdig forestilling. Elevene får kjennskap til ulike kunstuttrykk, som teater, film, TV og radio og teateremner som skuespill, teaterkunst, sminke, lys og lyd.

Tid og sted for undervisningen inneværende skoleår:

Med forbehold om endringer

 • Årstad: Ny Krohnborg kultursenter i Rogagaten 9,  tirsdag kl. 17.30-19.30 og torsdag kl. 17.00-18.30
Teater m.film
Bilde: Bergen kulturskole

For ungdomselever med spesiell interesse for teaterfaget og det å være skuespiller, tilbyr kulturskolen individuell teaterundervisning. Elevene kan fordype seg i temaer basert på tekster fra skuespill og poesi, øve på stemmebruk, sang og monologer.

Vi jobber blant annet med teksttolking, tekstfremføring, personlig instruksjon og regi. Det er en forutsetning at elevene jobber med stoffet hjemme.

Elevene får delta på ulike presentasjoner i kulturskolen. For eldre elever kan undervisningen innebære forberedelse til audition, eller til opptaksprøve på høgskoler.

Tid og sted for undervisningen inneværende skoleår:

Med forbehold om endringer

 • Bergenhus: Strømgaten 19 og Nordnes bydelshus. Tidspunkt avtales med lærer.
Fra teaterfestivalen i Fana kulturhus
Fra teaterfestivalen i Fana kulturhus
Bilde: Birgit Brühl

Her vil elevene få synge, danse og spille teater. Annethvert år har vi fokus på øving og opplæring, mens vi alternerende år jobber med en musikalsk forestilling. Vi oppfordrer elevene til dans-, sang-, og teatertrening i tillegg til Musikalfag, enten i kulturskolen eller hos andre.

Alle elevene vil få opplæring i sang, dans og teater, men i arbeid mot en forestilling kan man komme med ønske om hva man ønsker å fokusere på. Vi kan ikke garantere at alle ønsker blir innfridd, men alle ønsker blir hørt.

Tid og sted for undervisningen inneværende skoleår:

Med forbehold om endringer

 • Fana: Fana kulturhus, tirsdag kl. 17.15-19.15 i begynnelsen av skoleåret.
  Like før juleferien utvides øvingstiden fra kl. 17.15-20.15 fram mot forestilling i mars/april. 
Musikalfag
Bilde: Bergen kulturskole

Priser for elevplass i kulturskolen finner du her. 

Teater har bindingstid på ett skoleår. Les om bindingstid og utmeldingsfrister i kulturskolens reglement.

Søk om elevplass i kulturskolen