Visuelle kunstfag

Visuelle kunstfag er en samling fag som tar øyet som utgangspunkt for læring. Gjennom synssans og persepsjon bearbeider vi impulser og uttrykker oss gjennom fysiske medier som tegning, maling, grafikk, skulptur, keramikk, animasjon eller film. Refleksjon er sentralt i arbeidet.

Utstilling Oseana 2023
Bilde: Bergen kulturskole

Innenfor visuelle kunstfag ved Bergen kulturskole kan du velge mellom fagene animasjonsfilm, billedkunst, dokumentarfilm, keramikk, performance og billedkunst fordypning. Våre fem fagtilbud inneholder mange spennende utfordringer. Dersom du er mer erfaren, og vil videre på et fordypningsnivå med flere timer, kan du søke Billedkunst fordypning.

Alder fra 8 år (om ikke annet er nevnt under det enkelte fag) og med undervisning en gang i uken. Læreren er billedkunstner, filmskaper eller kunsthåndverker og er dyktig til å veilede nettopp deg, ut ifra det som du kan. De ulike fag kan ha andre aldergrenser. Se opplysning om det under det aktuelle fagtilbudet.

Nye elever 

Vi tar inn nye elever i alle grupper med ledig plass. Dette innebærer at man kan være nybegynner sammen med mer erfarne elever. Vi mener dette gir en positiv stimulans for individuell læring. Elevene går i aldersinndelte grupper, men spredning på 2-3 år.

Fravær 

Fravær meldes til lærer fortrinnsvis i forkant av undervisningen. Ubegrunnet fravær gjentatte ganger vil kunne føre til oppsigelse.

Gruppeundervisning og trivsel 

I billedkunstfaget er det vanligvis 8 elever i hver gruppe. Animasjon og keramikk har færre elever, og dokumentarfilm flere i gruppene. Trivsel i gruppen er viktig.  Dersom en elev opplever å få for lite utfordring eller mistrives, så ta det opp med lærer. Be om samtale før eller etter undervisning eller i en annen sammenheng. Da kan vi sammen løse problemet på en god måte.

Arbeidsklær og utstyr

Elevene har selv med seg eller på seg klær beregnet for arbeidet. Akrylmaling kan f.eks. være umulig å få bort fra en genser eller en bukse. Det er vanligvis ikke noe utstyr som kreves medbrakt av eleven.

Utstillinger, presentasjoner eller samarbeid med andre fag eller folk innenfor eller utenfor kulturskolen

Elevene deltar årlig på kulturskolens utstillinger. Vi går på atelierbesøk eller oppsøker profesjonelle utstillinger i byen. Vi kan også velge å samhandle med andre fag i kulturskolen for kortere perioder, eller bruke faget som en bro til samfunnet rundt oss. Det som velges av slike aktiviteter av lærer er en del av undervisningen og er obligatorisk på samme måte mht fravær etc. Det kan også forekomme at slike deler av undervisningen foregår til andre tider enn ordinære undervisningstider.

 

Animasjon
Animasjon
Bilde: Bergen kulturskole

Levende tegninger kan uttrykke akkurat det du ønsker, - det er det animasjon handler om. Men da må du lære om video, bilder, tegning, modellering av figurer, lyd, musikk, redigering og mye mer. Mye av dette foregår i tidkrevende prosesser på datamaskiner, og det blir spennende når vi til slutt kan sette sammen det hele til en ferdig animasjonsfilm! Læreren er billedkunstner med lang erfaring fra animasjon og filmproduksjon i Bergen. Man kan søke animasjon fra det året barnet fyller 12 år (9 i Åsane). 

Her er sted, tid og alder på gruppene i animasjonsfilm:

Åsane bydel

Åsane Kulturhus 10-12 år (og evt eldre)
Tirsdag kl 16.00-17.00 og kl 17.15-18.15, 

Bergenhus bydel   

Kulturskolen Strømgaten 19, 3.etg. 304   

Mandag 16.30 - 18.15  Alder 13-15 år 
Mandag 18.45 - 20.30  Alder 16-18 år

Torsdag 16.00 - 18.00   Alder 13-15 år
Torsdag 18.30 - 20.30   Alder 16-18 år

 

Billedkunst er faget som rommer et bredt spekter av visuelle kunstuttrykk.

Billedkunst
Billedkunst
Bilde: Bergen klturskole

ykk og muligheter, og er grunnleggende, men ikke obligatorisk, innen fagkretsen. Vi arbeider mest med tegning og maling, men har bl.a. også enkle skulpturelle og grafiske teknikker: Tegning med kull, blyant, kritt, tusj etc. Maling med akryl, akvarell, gouash og skulpturelle teknikker som leire, pappmasje, streng, gips. Grafiske teknikker kan være linosnitt, tresnitt og monotopi. Noen elevgrupper samarbeider med teater/ dukketeater/ dans og arbeider med rekvisitter og scenografi. Noen elevgrupper arbeider også med performance som eget uttrykk. Faget er rikt og mangfoldig. Billedkunstnere med utdanning fra kunsthøgskoler/ kunstakademi er lærere.

Her er en oversikt over gruppene i billedkunst med alder:

Bergenhus bydel   
Kulturskolen Strømgt.19, 3 etg. rom 334/ 303:   
Mandag  14:45-16:15  Alder 10-11 år
Mandag 16:30-18:00   Alder 12-13 år
Mandag 18:25-20:25  Alder 14 år og eldre

Tirsdag 14:25-15:55  Alder 12-14 år
Tirsdag 16:05-17:35  Alder 12-13 år
Tirsdag 18:05-20:05  Alder 15 år og eldre (ikke nybegynnere)

Onsdag  14:30-16:00  Alder 8-10 år
Onsdag 16:10-17:40  Alder 11-12 år
Onsdag 18:10-20:10  Alder 14 år og eldre

Torsdag 15:00-16:30  Alder 10-11 år
Torsdag 16:45-18:15  Alder 12-14 år
Torsdag 18:45-20:30  Alder 14 år og eldre

Fana bydel   
Paradis skole, sløydsal/keramikkrom:   
mandag 14:40-16:20  Alder 10-11 år
mandag 16:30-18:10  Alder 11-12 år
mandag 18:40-20:30  Alder 14 år og eldre

Laksevåg bydel   
Kjøkkelvik skole, Tegnesal:   
tirsdag 14:30-16:10  Alder 9-11 år (veiledende alder)
tirsdag 16:30-18:00  Alder 11-13 år (veiledende alder)
tirsdag 18:15-20:00  Alder fra 13 år (veiledende alder)

Ytrebygda bydel   
Skranevatnet skole, k&h-rommet:   
torsdag 14:45-16:15 Alder 9-10 år (og evt yngre)
torsdag 16:30-18:00 Alder 11-13 år
torsdag 18:30-20:15 Alder 14-17 år

Åsane bydel   
Åsane kulturhus, verksted for kunst og håndverk:   
tirsdag 14:30-16:15  Alder 12-15 år (og evt yngre)

Årstad bydel 
Landås skole,   
mandag 16:30-18:10  Alder 9-11 år
mandag 18:40-20:30  Alder 11-13 år

onsdag 14:15-15:45  Alder 10-12 (evt yngre)
onsdag 16:15-17:45  Alder 12-14 år
onsdag 18:00-19:30  Alder 15 og eldre
 

Keramikk
Bilde: Birgit Brühl

Keramikk er et fagtilbud som bygger på alt som handler om materialet leire. Nesten hva som helst kan lages av leire; du kan bygge, forme, modellere, dreie, støpe, legge til og ta bort. Vi bruker ulike typer høybrent steingodsleire og porselen. Ved å dekorere med underglasurfarger og glasur, kan du skape de fineste overflater og mønstre. I løpet av et skoleår jobber vi med større prosjekter, tegner iblant og lager mindre prosjekter etter ditt ønske. Undervisningen får du av en profesjonell og erfaren keramiker.
Alder fra 10 til 18 år.

Her er sted og tid på gruppene i keramikk:

Bergenhus bydel   
Kulturskolen, Strømgt.19  
tirsdag 15:30-17:30 
tirsdag 18:00-20:00 
onsdag 14:30-16:30 
onsdag 17:00-19:00 

 

Kreativt filmverksted
Kreativt filmverksted
Bilde: Weronika Nitsch

På kreativt filmverksted lærer du kunsten å se, og å skape fortelling fra ide til film.
Du lærer hvordan du finner gode ideer til filmer, hvordan du planlegger opptak og jobber med storyboard, moodboard og manus. Du lærer om dramaturgi og hvordan fortelle en god historie gjennom bildeutsnitt, kamera-bevegelser og - vinkler. Hvordan du anvender lys og komposisjon for at dine bilder skal være tiltrekkende visuelt, og hvordan du anvender musikk og lydeffekter som virkemiddel i film. Du lærer om mange film- og klippeteknikker. Du gjør opptak med profesjonelt filmutstyr og du får innføring i redigeringsprogrammet Premiere Pro. Du lar deg inspirere av andre filmskapere og diskuterer filmer med dine medelever, du deltar på filmfestival, og besøker NRK. Du er en del av en kreativ gruppe der det er rom for prøving, feiling og lek. Filmundervisningen innledes med teori, ellers jobbes det mye praktisk ute. Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper eller eget utstyr, bare et ønske om å lage en film. 
Velkommen til kreativt filmverksted 😊

Elevene arbeider frem ideer til produksjoner, filmer og gjør opptak, for til slutt å redigere og ferdiggjøre filmene. Lærer er utdannet innen film. 
Aldersgruppe 8-16 år.  Tilbudet er støttet av Vestnorsk filmsenter. 

 Kulturskolen Strømgaten 19, 3.etg. 304   
Mandag 16.00 for elever i  ungdomsskolealder
Mandag 18.30 for elever i  ungdomsskolealder
Torsdag 16.00 for skoleelever fra 8 år
Torsdag 18.30 for skoleelever og elever i  ungdomsskolealder ( de fleste er  fra 12 år)

Billedkunst fordypning
Bilde: Bergen kulturskole

Videre til fordypningsfag i kulturskolen

 

 

Lenke til påmeldingsside Søk elevplass i kulturskolen.

Søk elevplass i kulturskolen