Gå tilbake til:
Du er her:

Visuelle kunstfag er en samling fag som tar øyet som utgangspunkt for læring. Gjennom synssans og persepsjon bearbeider vi impulser og uttrykker oss gjennom fysiske medier som tegning, maling, grafikk, skulptur, keramikk, animasjon eller film. Refleksjon er sentralt i arbeidet.

Generelt og praktisk

Innenfor visuelle kunsfag ved Bergen kulturskole kan du velge mellom fagene animasjonsfilm, billedkunst, dokumentarfilm, keramikk, performance og billedkunst fordypning. Våre fem fagtilbud inneholder mange spennede utfordringer. Dersom du er mer erfaren, og vil videre på et fordypningsnivå med flere timer, kan du søke Billedkunst fordypning.

Alder er mellom 7 og 18 år og med undervisning en gang i uken. Læreren er billedkunstner, filmskaper eller kunsthåndverker og er dyktig til å veilede nettopp deg, ut ifra det som du kan. De ulike fag kan ha andre aldergrenser. Se opplysning om det under det aktuelle fagtilbudet.

Nye elever 

Vi tar inn nye elever i alle grupper med ledig plass. Dette innebærer at man kan være nybegynner sammen med mer erfarne elever. Vi mener dette gir en positiv stimulans for individuell læring. Elevene går i aldersinndelte grupper, men spredning på 2-3 år.

Fravær 

Fravær meldes til lærer fortrinnsvis i forkant av undervisningen. Ubegrunnet fravær gjentatte ganger vil kunne føre til oppsigelse.

Gruppeundervisning og trivsel 

I billedkunstfaget er det vanligvis 8 elever i hver gruppe. Animasjon og keramikk har færre elever, og dokumentarfilm flere i gruppene. Trivsel i gruppen er viktig.  Dersom en elev opplever å få for lite utfordring eller mistrives, så ta det opp med lærer. Be om samtale før eller etter undervisning eller i en annen sammenheng. Da kan vi sammen løse problemet på en god måte.

Arbeidsklær og utstyr

Elevene har selv med seg eller på seg klær beregnet for arbeidet. Akrylmaling kan f.eks. være umulig å få bort fra en genser eller en bukse. Det er vanligvis ikke noe utstyr som kreves medbrakt av eleven.

Utstillinger, presentasjoner eller samarbeid med andre fag eller folk innenfor eller utenfor kulturskolen

Elevene deltar årlig på kulturskolens utstillinger. Vi går på atelierbesøk eller oppsøker profesjonelle utstillinger i byen. Vi kan også velge å samhandle med andre fag i kulturskolen for kortere perioder, eller bruke faget som en bro til samfunnet rundt oss. Det som velges av slike aktiviteter av lærer er en del av undervisningen og er obligatorisk på samme måte mht fravær etc. Det kan også forekomme at slike deler av undervisningen foregår til andre tider enn ordinære undervisningstider.

 

Animasjon

Levende tegninger kan uttrykke akkurat det du ønsker, - det er det animasjon handler om. Men da må du lære om video, bilder, tegning, modellering av figurer, lyd, musikk, redigering og mye mer. Mye av dette foregår i tidkrevende prosesser på datamaskiner, og det blir spennende når vi til slutt kan sette sammen det hele til en ferdig animasjonsfilm! Læreren er billedkunstner med lang erfaring fra animasjon og filmproduksjon i Bergen. Man kan søke animasjon fra det året barnet fyller 12 år (9 i Åsane). 

Her er sted, tid og alder på gruppene i animasjonsfilm skoleåret 2020-20210.

Åsane bydel

Åsane Kulturhus Tirsdag 1615-1800, 9-12 år

Bergenhus bydel   

Kulturskolen Strømgaten 19, 3.etg. 304   

Mandag 16.00 - 18.00: 13-15 år
Mandag 18.30 - 20.30: 16-18 år

Torsdag 16.00 - 18.00: 13-15 år
Torsdag 18.30 - 20.30: 16-18 år

Billedkunst

Billedkunst er faget som rommer et bredt spekter av visuelle kunstuttrykk og muligheter, og er grunnleggende, men ikke obligatorisk, innen fagkretsen. Vi arbeider mest med tegning og maling, men har bl.a. også enkle skulpturelle og grafiske teknikker: Tegning med kull, blyant, kritt, tusj etc. Maling med akryl, akvarell, gouash og skulpturelle teknikker som leire, pappmasje, streng, gips. Grafiske teknikker kan være linosnitt, tresnitt og monotopi. Noen elevgrupper samarbeider med teater/ dukketeater/ dans og arbeider med rekvisitter og scenografi. Noen elevgrupper arbeider også med performance som eget uttrykk. Faget er rikt og mangfoldig. Billedkunstnere med utdanning fra kunsthøgskoler/ kunstakademi er lærere.

Her er en oversikt over gruppene i billedkunst for skoleåret 2021-22:

Bergenhus bydel   
Kulturskolen Strømgt.19, 3 etg. rom 334/ 303:   
Mandag  14:45-16:15 2005-2007
Mandag 16:30-18:00  2008-2010
Mandag 18:25-20:25 2001-2006
Tirsdag 14:25-15:55 2003-2005
Tirsdag 16:05-17:35 2003-2005
Tirsdag 18:35-20:05 2000-2003

Onsdag  14:30-16:00 2008-2011
Onsdag 16:10-17:40 2006-2008
Onsdag 18:10-20:10 2002-2004

Torsdag 15:00-16:30 2005-2006
Torsdag 16:45-18:15 2006-2008
Torsdag 18:45-20:30 2000-2002

Fana bydel   
Paradis skole, sløydsal/keramikkrom:   
mandag 14:30-16:10 2008-2010
mandag 16:30-18:10 2005-2007
mandag 18:40-20:30 2001-2005

mandag 16:00-18:10 2010-2012
mandag 18:40-20:30 2007-2009

Laksevåg bydel   
Kjøkkelvik skole, Tegnesal:   
torsdag 15:00-16:30 2007-2011
torsdag 16:45-18:15 2003-2006
torsdag 18:30-20:30 2000-2002

Ytrebygda bydel   
Skranevatnet skole, k&h-rommet:   
onsdag 14:30-16:00 2006-2008
onsdag 16:15-17:45 2003-2005
onsdag 18:15-20:00 2000-2002

Åsane bydel   
Åsane kulturhus, verksted for kunst og håndverk:   
tirsdag 14:30-16:15 2008-2010

Årstad bydel   
Landås skole,   
tirsdag 14:15-15:45 2009-2011
tirsdag 16:15-17:45 2006-2008
tirsdag 18:00-19:30 2002-2005
 

Keramikk

Keramikk er fagtilbudet som bygger på det tradisjonelle keramikeryrket, der alt dreier seg rundt leire som material. Nesten hva som helst kan lages av leire. Vi bruker steingodsleire eller porselensleire. Du kan forme, bygge, modellere, dreie, legge til og ta bort. Ved å bruke glasur eller begitning, kan du dekorere det du har laget med de utroligste farger og mønstre. Undervisningen får du av en erfaren, profesjonell keramiker.

Her er sted, tid og alder på gruppene i keramikk skoleåret 2019-2020. Det kan bli små variasjoner for skoleåret 2020-21, men dag og sted vil trolig være likt.

Bergenhus bydel   
Kulturskolen, Strømgt.19  

tirsdag 16:00-18:00 2000-2005
tirsdag 18:00-20:00 2000-2003
onsdag 14:30-16:30 2007-2010
onsdag 17:00-19:00 2001-2005


 

Kreativ filmverksted

Elevene arbeider frem ideer til produksjoner, filmer og gjør opptak, for til slutt å redigere og ferdiggjøre filmene. Lærer er utdannet innen film. Aldersgruppe 13-18 år. Du kan søke fra du er 12 år. Tilbudet er støttet av Vestnorsk filmsenter. 

Her er sted, tid og alder på gruppene skoleåret 2021-2022. 

Bergenhus bydel   
Kulturskolen Strømgaten 19
, 3.etg. 304   
mandag 16:00-18:00  (13-15 år)
mandag 18:30-20:30  (16-18 år)

torsdag 16:00-18:00  
(13-15 år)
torsdag 18:30-20:30  (16-18 år)

Billedkunst fordypning

 

Videre til fordypningsfag i  Bergen kulturskole.

For mer informasjon om avdeling for visuell kunst i Bergen kulturskole vises til følgende nettside: https://www.viskunst.com/