Gå tilbake til:
Du er her:
Veteranbrannbil. Foto Anita Solbakken

Tilskuddsordningene dekker feltene:

  • profesjonelle museer (museer som møtested)
  • frivillig kulturvern
  • gjennomgang av museumssamlinger
  • kritikk og debatt
  • sikring og istandsetting av fredede og vernede fartøy
  • folkeverksteder (makerspaces)
  • vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og museumsbygg
  • spillemidler

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Retningslinjer for den enkelte ordning finn du i portalen. 

For tilskuddsordningen sikring og istandsetting av fredede og vernede fartøy er midlene lyst ut under forutsetning av at Riksantikvaren tildeler Bergen kommune midler over fartøyvern/SAVOS-ordningen. 

Spillemiddelordningen til lokale kulturbygg

I tillegg til de kommunale tilskuddsordningene kommer den nasjonale spillemiddelordningen til lokale kulturbygg. Ordningen skal være med på å etablere egna bygninger, lokaler og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Les mer om ordningen og hvordan søknadsprosessen skjer her: www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/ Ordningen er forvaltet av Vestland fylkeskommune og søknader blir sendt via Bergen kommune for faglig vurdering og prioritering.

Søknadsfristar

1. februar

Tilskuddsordningen Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kritikk/teoriutvikling (kritikk og debatt om museenes innhold).

15. mars

Tilskuddsordningene Museer som møtested og nye formidlingstiltak i bydeler, Tilskudd til samlingsgjennomgang og Frivillig kulturvern.  

1. april

Tilskuddsordningene Tilskudd til Folkeverksted/Makerspaces, Tilskudd til sikring og istandsetting av fredede eller vernede fartøy, Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale museumsbygg, samt søknader om midler over spillemiddelordningen til tiltak i Bergen kommune.

1. september

Tilskuddsordningene Museer som møtested og nye formidlingstiltak i bydeler, Frivillig kulturvern og Kritikk/teoriutvikling har i tillegg 1. september som søknadsfrist.

Lover og retningslinjer

Reglene for saksbehandling i forvaltningsloven ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og regler om meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særskilte unntak.

Søknadene blir behandlet i samsvar med gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at trygghet og personvern skal være en naturlig del av virksomheten vår.  Les mer om hvordan kommunen handterer personopplysninger.

Kontakt

Seksjon for kunst og kulturutvikling

Besøksadresse:
Neumannsgate 1, Bergen

Send oss en e-post 

 

Søk via tilskotsportalen til Bergen kommune