Gå tilbake til:
Du er her:
To sauer i solen.

Her finner du oversikt over både statlige og kommunale landbrukstilskudd. Kontakt gjerne landbrukskontoret før du søker eller dersom du har spørsmål til ordningene.

Etat for landbruk i Bergen kommune forvalter en rekke statlige og kommunale tilskuddsordninger knyttet til landbruket og skogbruket.

Statlige tilskuddsordninger:

 

Kommunale tilskuddsordninger:

 

Bondeboka.no gir også en god oversikt over relevante tilskuddsordninger i landbruket.

På denne siden finner du alle søknadsfristene for tilskuddsordningene som forvaltes av Etat for landbruk, Bergen kommune:

Bergen kommune - Søknadsfrister i landbruket

 

Innovasjon Norge har ansvaret for statlig tilskudd til en rekke investeringer som gjøres tilknyttet landbrukseiendommer. 

Kriterier for tilskudd
Innovasjon Norge kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. 

Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

Innovasjon Norge har blant annet ordninger knyttet til:

  • Tradisjonelt landbruk
  • Tilleggsnæringer
  • Bolig på gårdsbruk
  • Fornybar energi i landbruket
  • Vekstfinansiering (matopplevelser, Inn på tunet, grønt reiseliv, osv.)
  • Bedriftsnettverk
  • Omdømmeaktivitet
  • Bioøkonomiprosjekter
  • Kurs og kompetanse (etablerertilskudd)
  • m.m.

Finn ut om du kvalifiserer for tilskuddsordningene og les mer på Innovasjon Norge sin nettside: 

Landbruk (innovasjonnorge.no)

God agronomi er grunnleggende for matproduksjonen vår. For mange kan dette kreve en omstilling av driften, nye investeringer, utvidelse av kunnskap og kompetanse og mulig merarbeid og endret avling.

Som en kompensasjon og et stimuli har staten etablert tilskuddsordninger som skal gjøre god agronomi/ klimatiltak enklere å gjennomføre. 

Her finner du en oversikt over områder, tiltak og ordninger du kan søke om tilskudd: 


 

På denne siden finner du kontaktinformasjonen til Etat for landbruk:

Bergen kommune - Kontakt