Gå tilbake til:
Du er her:

Her finner du oversikt over statlige tilskudd i landbruket. Du søker via Altinn.

Se aktuelle tilskuddsordninger

  • Produksjonstilskudd og avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Tilskudd til produksjon i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
  • Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket (RMP)
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
  • Tilskudd til økologisk landbruk
  • Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Hos Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon om ordningene og aktuelle skjema - se lenke.

Landbruksdirektoratet