Gå tilbake til:
Du er her:
Rørleggermelding skal fylles ut av godkjente rørleggerforetak

Rørleggermeldinger gjelder for profesjonelle foretak som er godkjente i våre registre. Meldingen skal leveres inn for arbeid som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, men som er søknadspliktige etter Sanitærreglementet for Bergen kommune.


 

Når krever vi rørleggermelding?

  •  Reparasjon/fornying av vann og  avløpsledninger
  • Mindre omlegginger
  • Utkobling av slamutskillere (egen jobbpakke, fås ved henvendelse til VA-etaten).
  • Utskifting/utbedring av olje- og fettutskiller
  • Installasjon/utskifting av vannmåler
  • Plugging av eksisterende ledning
  • Brakkerigger/midlertidige tiltak m.m.
  • Ved nedlegging/fjerning av olje- og fettutskillere

 

 

Rørleggermeldingen skal godkjennes i forkant av arbeidet som gjelder:

- tilkobling av brakkerigger/midlertidige tiltak

- arbeid som medfører stenging/sperring på  offentlige ledninger

- dispensasjoner fra Sanitærreglementet

 

Husk komplett søknad og målsatte skisser.

Vedlegg

VA-kart og målsatte skisser. Eventuelle foto og annen dokumentasjon.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Behandlingstid

Vi beregner tre uker saksbehandlingstid.

Rørleggermelding