Gå tilbake til:
Du er her:
Rørleggermelding skal fylles ut av godkjente rørleggerforetak

Rørleggermeldinger gjelder for profesjonelle foretak som er godkjente i våre registre. Meldingen skal leveres inn for arbeid som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, men som er søknadspliktige etter Sanitærreglementet for Bergen kommune.


 

Når krever vi rørleggermelding?

 ·         Reparasjon/fornying av vann og  avløpsledninger

·         Mindre omlegginger

·         Utkobling av slamutskillere (egen jobbpakke, fås ved henvendelse til VA-etaten).

·         Utskifting/utbedring av olje- og fettutskiller

·         Installasjon/utskifting av vannmåler

·         Plugging av eksisterende ledning

·         Brakkerigger/midlertidige tiltak m.m.

 

Rørleggermeldingen skal godkjennes i forkant av arbeidet som gjelder:

- tilkobling av brakkerigger/midlertidige tiltak

- arbeid som medfører stenging/sperring på  offentlige ledninger

- dispensasjoner fra Sanitærreglementet

 

Husk komplett søknad og målsatte skisser.

Vedlegg

VA-kart og målsatte skisser. Eventuelle foto og annen dokumentasjon.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Behandlingstid

Vi beregner tre uker saksbehandlingstid.

Rørleggermelding