Gå tilbake til:
Du er her:
Rørleggermelding skal fylles ut av godkjente rørleggerforetak

Rørleggermeldinger gjelder for profesjonelle foretak som er godkjente i våre registre. Meldingen skal leveres inn for arbeid som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, men som er søknadspliktige etter Sanitærreglementet for Bergen kommune.


 

Når krever vi rørleggermelding?

  • Reparasjon/fornying av vann og  avløpsledninger
  • Mindre omlegginger
  • Utkobling av slamutskillere (egen jobbpakke, fås ved henvendelse til Bergen Vann).
  • Utskifting/utbedring av olje- og fettutskiller
  • Installasjon/utskifting av vannmåler
  • Plugging av eksisterende ledning
  • Brakkerigger/midlertidige tiltak m.m.
  • Ved nedlegging/fjerning av olje- og fettutskillere

 

Rørleggermeldingen skal godkjennes i forkant av arbeidet som gjelder:

- tilkobling av brakkerigger/midlertidige tiltak

- arbeid som medfører stenging/sperring på  offentlige ledninger

- dispensasjoner fra Sanitærreglementet

 

Husk komplett søknad og målsatte skisser.

Vedlegg til rørleggermeldingen

VA-kart og målsatte skisser. Eventuelle foto og annen dokumentasjon.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Behandlingstid

Bergen Vann beregner tre uker saksbehandlingstid.

Søk om å bli godkjent va-foretak

For å bli registrert som et godkjent va-foretak, kreves det enten et mesterbrev eller en sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet – www.dibk.no.

Om et foretak ikke har mesterbrev, kan i noen tilfeller et godkjent ADK1/svennebrev kombinert med dokumentert lang erfaring fra utførelse av utvendig va-anlegg godkjennes. Dokumentasjon må da sendes oss for spesiell godkjenning.

Du kan søke om å bli et godkjent foretak her:  Skjema for registrering av rørleggerforetak

Har du spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter i Bergen Vann -  bergenvann@bergen.kommune.no eller på telefon 55 56 60 00

Rørleggermelding