Gjelder foretak som skal etablere nye hovedledninger/anlegg eller legge om  eksisterende kommunale ledninger/anlegg.

Saksbehandlingstid er fire uker fra komplett søknad.

Profesjonelle aktører sender supplerende informasjon i eksisterende sak via Entreprenørportalen. 

Private benytter seg av skjema Supplerende dokumentasjon

På startsiden kan du velge om det gjelder en uttalelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse eller innsendelse av detaljplaner/komplett søknad.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet. Krav til vedlegg finner du veiledningsbrosjyren (adobe.com)

Skjema

Det er viktig at hydranter kun brukes til brannslukking! Det er derfor ikke tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak. Godkjente firma kan benytte egne kommunale vannposter. Les mer om dette her

Det stilles krav til utforming og kvalitet av hydranter og bekkalokk/kumlokk i Bergen. Disse defineres her:

De karakteristiske bekkalokkene og hydrantene i Bergen
De karakteristiske bekkalokkene og hydrantene i Bergen
Bilde: Bergen Vann

Brannhydranter, modell Bergen

De karakteristiske grønne brannhydrantene vi har i Bergen skal benyttes innenfor de gamle bygrensene.

Bekkalokk/kumlokk med Bergensmotiv

Kumlokk og kapsellokk med bergensmotiv benyttes til kummer på fortau og gangareal innenfor sentrumsområde. 

Relevante sider

Se brosjyren “Gategods i Bergen” (adobe.com)

Bilde av forsiden
Brosjyre: Gategods i Bergen
Bilde: Bergen Vann