Gå tilbake til:
Du er her:

Gjelder foretak som skal etablere nye hovedledninger/anlegg eller legge om  eksisterende kommunale ledninger/anlegg.

Saksbehandlingstid er fire uker fra komplett søknad.

Entreprenørportalen
Bilde: Bergen Vann

Ved behov for å sende inn mer informasjon i saken, kan du benytte skjemaet Supplerende dokumentasjon

På startsiden kan du velge om det gjelder en uttalelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse eller innsendelse av detaljplaner/komplett søknad.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet. Krav til vedlegg finner du veiledningsbrosjyren


 

 

Det stilles krav til utforming og kvalitet av hydranter og bekkalokk/kumlokk i Bergen. Disse defineres her:

De karakteristiske bekkalokkene og hydrantene i Bergen
De karakteristiske bekkalokkene og hydrantene i Bergen
Bilde: Bergen Vann

Brannhydranter, modell Bergen

De karakteristiske grønne brannhydrantene vi har i Bergen skal benyttes innenfor de gamle bygrensene.

Bekkalokk/kumlokk med Bergensmotiv

Kumlokk og kapsellokk med bergensmotiv benyttes til kummer på fortau og gangareal innenfor sentrumsområde. 

Relevante sider

Se brosjyren “Gategods i Bergen” (adobe.com)

Bilde av forsiden
Brosjyre: Gategods i Bergen
Bilde: Bergen Vann