.

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

På denne siden finner du referat fra FAU-møter, arbeid i FAU og oversikt over hvem som sitter i FAU.

FAU Åstveit består av følgende medlemmer: 

 • Leder: Anja Haukås
 • Nestleder: Bente Hjortland
 • Kasserer: Joachim Deisz
 • Skoleballansvarlig: Janne Høyvik Hellebø
 • Skoleballansvarlig: Tove Eide Helgesen
 • Ansvar for Samarbeidsutvalget: Julie Alver Tønsaker
 • Representant i byggeprosjektgruppe: Wenche Ytreland
 • Vararepresentant i byggeprosjektgruppe: Bente Hjortland

Kontakt: fauaastveit@outlook.com

Hva er FAU sin oppgave:

 • Jobbe for et godt skolemiljø (psykososialt miljø, læringsmiljø, innemiljø, utemiljø)
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene.
 • Samarbeide med elevrådet, rektor, lærere og klassekontakter.
 • Delta i samarbeidsutvalg(SU) og skolemiljøutvalg(SMU).
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere.
 • Uttale seg om relevante saker, feks. ordensreglement, trygg skolevei, trafikksikkerhet.

Møtetidspunkt skoleåret 2023/2024

 • 18.oktober                                                                                                                     22.november                                                                                                                     15.desember                                                                                                                             24.januar                                                                                                                       21.februar                                                                                                                           20.mars                                                                                                                                 24.april                                                                                                                                         

 

 • 22.mai                                                                                                                                           12.juni
 • Møtene blir gjennomført kl.18.30 - 20.30 på Åstveit skole

Referat: