Bergen byarkiv.
Bergen byarkiv.
Bilde: Ine Merete Baadsvik

Om Bergen byarkiv

Bergen byarkiv har overordnet ansvar for kommunens arkiv, og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling.

Bergen byarkiv er lokalisert i Hansaparken. Vi forvalter cirka 42 000 hyllemeter papirarkiv samt 140 digitale arkivdatasett i våre fjellmagasiner. 

Byarkivet er også kommunens felles postmottak med journalføring og arkivering av ca. 850 000 henvendelser til saksbehandling årlig. Etaten behandler 2 500 saker om innsyn i arkivene hvert år. Byarkivets digitale tjenester har årlig cirka 900 000 nedlastinger. 

Byarkivet sikrer også arkiver etter historiske bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. 

Arkivet skal bidra til: 

  • Ansvarlig styring og fremtidsrettede løsninger i kommunal tjenesteyting.
  • Sikker dokumentasjon av – og bred tilgang til – offentlig virksomhet.
  • Styrking av byens posisjon som formidler av kunnskap, kunst og kultur i tett samarbeid med næringsliv og frivillighet.

På vår temaside Bergen kommune - Bergen byarkiv forteller kan du lese mer om våre kilder på nett, og du kan finne veiledere, historier og fortellinger. 

Bergen byarkiv ledes av byarkivar Jan Tore Helle.

Bergen rundt 1910.
Bergen rundt 1910.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter Bergen gassverk. Bergen byarkiv