Bergen rundt 1910. Arkivet etter Bergen gassverk.
Bergen rundt 1910. Arkivet etter Bergen gassverk.

Bergen byarkiv forteller

Velkommen til Bergen byarkivs temaside om Bergens historie og arkiver!

Finn arkivmateriale

Bergen byarkiv er Bergen kommunes arkivinstitusjon. Vi tar vare på mange av byens arkiver fra midten av 1500-tallet til i dag, særlig fra perioden etter bybrannen i 1702 og fremover. I tillegg oppbevarer vi arkiver etter en rekke private bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen. Arkivene vi forvalter er unike kilder til byens historie.  

Her finner du lenker til våre ressurser på nett og til veiledere for å finne frem i våre arkiver:

Vil du selv komme på lesesalen og bruke arkivmaterialet vårt? Da kan du sende oss en henvendelse og så skal vi hjelpe deg videre. Mer informasjon om hvordan du kommer i kontakt med oss finner du på vår portalside.

Byhistorie

Her løfter vi frem godbiter fra arkivene, utforsker arkivmateriale og forteller deg noen av de mangfoldige historiene som finnes i arkivene våre: