Kjære elev: Trenger du noen å snakke med?

Her er en oversikt over hvor dere barn kan få hjelp om dere trenger å snakke med noen voksne (utenom de voksne som dere kjenner hjemme og på skolen).

Alarmtelefonen for barn og unge:
På telefon 116 111                                                                                                                                        På Sms 41 71 61 11 –
Epost alarm@116111.no
Fra utlandet +47 95 41 17 55