Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Turn på SFO

Vi starter nå opp med TURN på SFO! Oppstart: 1.februar 2022. Det er Jacqui Rygg, tidligere hovedinstruktør for Bergens Turnforening (5-12 år) som er instruktør.

Årsplan Bjørndalsskogen SFO 2021 / 2022

Vedlagt ligger årsplanen til Bjørndalsskogen SFO. I planen finner dere informasjon om satsningsområdene til SFO, SFO sin dagsplan og årshjul, samt styrende lover og dokumenter.

Aktivitetsplaner for Bjørndalsskogen SFO 2021 / 2022

Vedlagt ligger aktivitetsplanene for hvert trinn. Aktivitetene er koblet opp mot satsingsområdene til SFO; vennskap, lek og læring. Les mer om dette i årsplanen til SFO.

Månedsbrev 2021/2022

Månedsbrevene gir en oppsummering av måneden som var, og gir videre informasjon om måneden som kommer. Brevene sendes ut i slutten av hver måned.

Dager SFO holder stengt 2021/2022

Se når SFO er stengt og oversikt over langdager (Langdager = når skolen er stengt og SFO er åpen)

Daglige beskjeder til SFO / endring av fast avtale

Beskjeder som omhandler fravær, eller tidspunkt om når barnet skal gå hjem selv, skal sendes mail-adresse: sfobjorndalsskogen@gmail.com

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til SFO og skole. Mail-adresse til SFO og avdelingsleder.

Basket på SFO

Oppstart 19. oktober. Basket-kursene holdes av instruktør; Maurice Jones, fra Fyllingen basket. Barna får lære reglene i basketball, ulike skudd, pasninger, dribling og samarbeid.

Pardans på SFO

Opplæring i pardans- oppstart 4. oktober. Kursene holdes av Olav Vikse, som er nyansatt her på skolen. Han er utdannet i pardans, og har hatt danseopplæring med barn fra 5 år og oppover

Plasstyper på Bjørndalsskogen SFO 2021

Informasjon om oppholdstid, priser og regler for oppsigelse. Endring eller oppsigelse av SFO-plass må søkes via Vigilo foresattportal.