RSS

SFO

Månedsbrev 2023 /2024

Månedsbrevene oppsummerer hva som har foregått på SFO måneden som har vært. Inneholder også informasjon om måneden som kommer.

Årsplan - Bjørndasskogen SFO 2023 / 2024

Alt du trenger å vite om SFO: Åpningstider, priser, langdager, hverdager, informasjon om måltider og SFO sine aktivitetsplaner.

Høstferien 2023 / 2024 program

Vedlagt ligger program for høstferien 2023 / 2024

Friluftsgruppe 2023 / 2024

Friluftslivgruppen ledes av Henriette Østensen. Hun har studert nordisk friluftsliv og har god erfaring på området.

Cheerleading på SFO 2023 / 2024

Instruktør er Jacqui Rygg, som er ansatt på skolen og SFO. Hun har drevet med Cheerleading i Australia og har vært med å konkurrere i finalen i Norgesmesterskapet.

Turn på SFO 2023 / 2024

Det er Jacqui Rygg, som er ansatt er på skolen og SFO som skal undervise barna. Hun er tidligere hovedinstruktør for Bergens Turnforenring- 5-12 år.

Kontaktinformasjon SFO

Meldinger til SFO sendes via Vigilo senest kl. 10.00, samme dag. Om dere en dag ikke når å sende inn mail innen 10.00, kan dere ringe SFO, eller skolen- innen kl. 12.30. Klikk her for telefonnummer.

Program for vinterferien på SFO 2023

Tur til Fløyen for 1. trinn, tur til akvariet for 2.-4. trinn. Tilbud om fysisk og kreativ aktivitet på SFO. Varm mat hver dag. Se vedlagt program.

Månedsbrev 2022/2023

Månedsbrevene gir en oppsummering av måneden som var, og gir videre informasjon om måneden som kommer. Brevene sendes ut i slutten av hver måned.

Årshjul SFO 2022 2023

Vedlagt ligger årshjulet til Bjørndasskogen SFO 2022 2023. For å se årshjulet i sin hele sammenheng, se i SFO sin Årsplan.