Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Høstferien 2021

Se vedlagt program. Programmet inneholder: - Dyrehospital - Innleid hoppeslitt fra Event tjenester - Turer - Kreativ aktivitet -Dans -og varm mat hver dag.

Årsplan Bjørndalsskogen SFO 2021 / 2022

Vedlagt ligger årsplanen til Bjørndalsskogen SFO. Gjennom planen finner dere informasjon om satsningsområdene til SFO, SFO sin dagsplan og årshjul, samt styrende lover og dokumenter.

Aktivitetsplaner for Bjørndalsskogen SFO 2021 / 2022

Vedlagt ligger aktivitetsplanene for hvert trinn. Aktivitetene er koblet opp mot satsingsområdene til SFO; vennskap, lek og læring. Les mer om dette i årsplanen til SFO.

Månedsbrev september

Vi har denne måneden hatt ekstra fokus på tema: Ansvarlighet og selvstendighet. Under samlingene har vi snakket om viktigheten med å ta vare på egne ting og holde orden på egen garderobeplass.

Basket på SFO

Oppstart 19. oktober. Basket-kursene holdes av instruktør; Maurice Jones, fra Fyllingen basket. Barna får lære reglene i basketball, ulike skudd, pasninger, dribling og samarbeid.

Pardans på SFO

Opplæring i pardans- oppstart 4. oktober. Kursene holdes av Olav Vikse, som er nyansatt her på skolen. Han er utdannet i pardans, og har hatt danseopplæring med barn fra 5 år og oppover

Daglige beskjeder til SFO / endring av fast avtale

Beskjeder som omhandler fravær, eller tidspunkt om når barnet skal gå hjem selv, skal sendes mail-adresse: sfobjorndalsskogen@gmail.com

Dager SFO holder stengt 2021/2022

Se når SFO er stengt og oversikt over langdager (Langdager = når skolen er stengt og SFO er åpen)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til SFO og skole. Mail-adresse til SFO og avdelingsleder.

Plasstyper på Bjørndalsskogen SFO 2021

Informasjon om oppholdstid, priser og regler for oppsigelse. Endring eller oppsigelse av SFO-plass må søkes via Vigilo foresattportal.