Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Skolens historie

Her kan dere lese om historien til Bjørndalsskogen skole

Skolens visjon og verdier

Her kan dere lese mer om skolens visjon og verdier.

Folkehelse og livsmestring i skolen

Vi er opptatt av at alle barn skal ha det bra, både på skoleveien, når de er på skolen og når de er med venner hjemme. Vi snakker mye om hvordan vi skaper den gode skolen sammen.

Plan for arbeid med sosial kompetanse

Vi har en sosial læreplan som bidrar i arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Denne tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets fem grunnleggende dimensjoner om sosial kompetanse.

Skolekoret Bjørnesang for 3.-4. trinn

Elever fra 3.-4. trinn kan være med i skolekoret "Bjørnesang". De øver hver onsdag fra 13.30-14.30. 1. desember 2021 blir det juleforestilling i gymsalen, sammen med mellomtrinnskoret.

Valgfag på mellomtrinnet

Elever fra 5.-7. trinn har valgfag hver tirsdag fra 12.30-13.15. Elevene får arbeid med kunst, sying, skoleavis, sang/dans/drama, koding, forsking, fysisk aktivitet, samt en "fiksegruppe".

Skolefrokost for elever på 3.-7. trinn

Hos oss får alle elever fra 3.-7. trinn tilbud om å spise frokost på skolen. Tilbudet gis hver dag fra 7.50-8.30 og koster 5 kr pr dag. Elevene får skiver/knekkebrød, yoghurt, frukt og drikke.

Elevaktiviteter gjennom året

På Bjørndalsskogen skole er vi opptatt av elevengasjement og elevmedvirkning. Elevene deltar på ulike fellesaktiviteter og fellessamlinger gjennom året. Oversikten finner dere her.

Skole - og SFO hage

Vi er heldige her på skolen som har vår egen lille hage både i SFO og skolen. Vi har også et lite drivhus inne som vi bruker til å dyrke frem ulike vekster.