Skolens planer

Skolens planer vil forløpende bli lagt inn her. Planene er utviklet på skolen over flere år og er vårt rammeverk for fokusområder og god praksis.

Her kan du lese mer:

Søknad om permisjon gjøres her:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/permisjon-og-fritak/permisjon-fra-skolen