Skolebibliotek åpent hver dag i skoletiden

Skolebiblioteket er åpent hele dagen. Her kan elevene lese bøker, låne bøker og søke etter informasjon på PC. Bøkene er ordnet systematisk, det er derfor lett å finne frem og lett å rydde på plass.