Årshjul SFO 2022 2023

Vedlagt ligger årshjulet til Bjørndasskogen SFO 2022 2023. For å se årshjulet i sin hele sammenheng, se i SFO sin Årsplan.