Årsplan - Bjørndasskogen SFO 2023 / 2024

Alt du trenger å vite om SFO: Åpningstider, priser, langdager, hverdager, informasjon om måltider og SFO sine aktivitetsplaner.

Vedlagt ligger årsplanen til Bjørndasskogen SFO 2023 / 2024

Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplan for SFO og er formet av skolens visjon, vårt arbeid med sosial kompetanse og SFO sine satsningsområder: «Vennskap, lek og læring i det 21. århundre».