Elevkvelder

Vi er i gang med elevkveldene for dette skoleåret.

Det er kjekke kvelder som vi ser bidrar til gode opplevelser mellom elevene på tvers av både klasser og trinn . Informasjon om innhold og datoer finner dere i skrivet her: