Foreldremøte 24. januar for 3.-7. trinn

Det blir foreldremøte i skolens gymsal 24 .januar kl. 17.30. Tema er sosiale medier og nettvett. Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.