Foreldreundersøkelsen 2023

Foreldreundersøkelsen er nå klar for gjennomføring.

Den gir deg mulighet til å gi oss tilbakemelding om læring, trivsel og skole-hjem-samarbeid.
Det er 1 (èn) av elevens foresatte som mottar og svarer på undersøkelsen. Vi håper at dere prater sammen hjemme om spørsmålene og tar dere tid til å svare. Deres svar gir oss en viktig pekepinn på vårt arbeid med faglig og sosial utvikling hos elevene våre.

Fristen for gjennomføring er 20.desember.
Les mer om undersøkelsen i vedlegget.

Norsk:
https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/foreldreundersokelsen-i-skolen-info-2022_bm.pdf

Engelsk:
https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/foreldreundersokelsen-i-skolen-info-2022_engelsk.pdf 

Arabisk:
https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/foreldreundersokelsen-i-skolen-info-2022_arabisk.pdf 

Polsk:
https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/foreldreundersokelsen-i-skolen-info-2022_polsk.pdf 

Somali:
https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/foreldreundersokelsen-i-skolen-info-2022_somali.pdf