Julemarked Urafiki

Urafiki er klar for årets julemarked.

Pengene som kommer inn vil gå til oppsetting av et nytt skolebygg i tre. 

Les mer her: