Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Årsplan og vedtekter for SFO skoleåret 21/22

Vedlagt finner dere årsplan med tilhørende vedtekter.

Aktivitetsplan for SFO på langdagene i august.

Vedlagt finner dere aktivitetsplan for småskuffen (1. trinn) og storskuffen (2., 3. og 4. trinn) på langdagene i august.

Sommerbrev/ månedsbrev juni 2021

Vedlagt finner dere sommerbrevet fra SFO juni 2021

Månedsbrev SFO januar 2021

Første måned i 2021 er over. Vi har hatt en fin oppstart av det nye året med en god del strukturelle endringer som skal bidra til økt trivsel og supert innhold i SFO- dagen.