Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

Elevråd

Elevene skal gjennom arbeidet i klasseråd og elevråd lære om demokrati og hvordan vi kan arbeide for større trivsel, bedre miljø og økt læring for alle på skolen.

Foreldresamarbeid og brukermedvirkning

Alle grunnskoler har ulike organ for brukermedvirkning. Skolen skal ha et samarbeidsutvalg, et skolemiljøutvalg, et elevråd, et foreldreråd og et arbeidsutvalg for foreldrerådet.

FAU 2021 / 2022

Her finner du oversikt over FAU-medlemmer skoleåret 2021/2022, samt innkallinger og referat fra FAU-møtene inneværende skoleår.

Elevråd 2020/2021

Her finner du innkallinger og referater fra elevrådsmøter skoleåret 2020/2021

FAU 2020/2021

Her finner du oversikt over FAU-medlemmer skoleåret 2020/2021, samt innkallinger og referat fra FAU-møtene

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 2020 / 2021

Her finner du møteinnkallinger og referat fra møter i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 2020 /2021.

Elevråd 2019/2020

Her finner dere innkallinger og referat fra elevrådsmøtene 2019/2020.

FAU 2019/2020

Her finner du informasjon om FAU 2019/2020, samt referat fra møtene.

FAU 2018- 2019

Her finner du oversikt over FAU-medlemmer 2018 - 2019 og referat fra møtene i FAU skoleåret 2018 -2019.

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 2019 /2020

Her finner du møteinnkallinger og referat fra møter i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 2019 /2020.