Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Informasjon om undervisningstider, lærere og skoleassistenter skoleåret 2021/2022

Her finner du en oversikt over undervisningstider, lærere og skoleassistenter på de ulike trinnene.

Skolens trinnorganisering

Skolens trinnorganisering gir oss stor fleksibilitet og gode muligheter for å variere gruppeinndeling og - størrelse med utgangspunkt pedagogiske vurderinger basert på elevenes behov.

Veiledet læring

Alle elevene våre møter medelever og lærere til veiledet læring i basisfagene hver uke.

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

Bønes skole er valgt ut til å delta i forskingsprosjektet SUKIP. SUKIP står for "Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole"

Vi har fått "proffklasser"

Torsdag 27.august fikk elevene på trinn 5 besøk fra Forandringsfabrikken på jakt etter kunnskap fra elevene om hva som er en trygg skole.

Skolen har fått egen logo.

Høsten 2019 jobbet vi med ny visjon og nytt verdisett for skolen, og nå har vi fått egen logo. Dette er stas!

Storyline på trinn 3, en pilot

Storyline er en engasjerende og tverrfaglig undervisningsmetode der faglig læring foregår i en virkelighetsnær sammenheng gjennom "ting som skjer" i et oppdiktet univers.

Ressursteam

I ressursteamene samarbeider vi med mål om å kunne møte elevenes læringsbehov gjennom tilpasset opplæring i et inkluderende læringsmiljø, og slik redusere elevens behov for spesialundervisning.

Læringsstrategier

Læringsstrategier er verktøy man kan bruke for å huske bedre, forstå bedre og kontrollere sin egen læring.