Kontakt

Om oss

Byrådsavdeling for byutvikling (BBU) skal sikre at Bergen utvikles i tråd med politiske vedtak innen områdene klima, miljø og byutvikling.

Les mer om oss

Hva skjer

Nytt fra byrådsavdelingen og viktige meldinger til innbyggerne legges ut på Hva skjer.

Tema