Fra godshavn til fremtidsrettet bydel

I dag er Dokken et havneområde. Godshavnen skal flyttes ut av byen, og vi arbeider med å legge til rette for at Dokken skal bli en levende, vital og interessant del av byen for alle.

Målet er å utvikle Dokken til en innholdsrik og inspirerende bydel med variasjon og mangfold innen bolig, næring, service, kultur og rekreasjon.

Se planene for Dokken på 1-2-3 i videoen under: 

Les mer:

Visjoner for Dokken 

Dokken skal bli en nullutslippsbydel. Det legges stor vekt på samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken, og hvilke muligheter nasjonale og regionale HAVBY-funksjoner kan ha for bydelen og byen. Vi ønsker nabolag og boligtilbud som er tilgjengelige og inkluderende, attraktive for barnefamilier og som gir muligheter også for lavinntektshusstander, og der raushet, fleksibilitet, flerbruk og sambruk er viktige stikkord.

Se film om noen av aktivitetene som kan bidra til å gjøre Dokken attraktiv:

Les også:

Viktig samarbeidsprosjekt

Transformasjonsområdet Dokken strekker seg fra Jekteviken i nordøst til Møhlenpriskaien sør for Puddefjordsbroen. Bergen kommune eier mesteparten av arealet, dvs.  220 dekar. Utvikling og realisering av Dokken som ny bydel i Bergen sentrum vil kunne ta flere tiår. Arbeidet med å endre Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel vil bestå av mange prosjekter og involvere de fleste av kommunens ansvarsområder og mange eksterne aktører. 

Du kan følge arbeidet med Dokken i flere kanaler
 

Følg oss på