Digitale ressurser på Eidsvåg skole

På Eidsvåg skole bruker vi en rekke digitale verktøy og ressurser.

Vi følger bergensskolens retningslinjer som du kan lese mer på kommunens hjemmeside, eller ved å følge lenken under:

 https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/digitale-verktoy-i-skolen.

En oversikt over hvilke ressurser som brukes ved skolen pr 1.10.2022 finner du i vedlegget.