Sosial kompetanseplan - plan for helhetlig arbeid med læringsmiljø på Eidsvåg skole og SFO

I Sosial kompetanseplan for Eidsvåg skole har vi samlet skolens tiltak og rutiner for å sikre et godt psykososialt miljø for elevene.

Planen er konkret for at den lett skal kunne omsettes til praksis på basene. Samtidig er det viktig at det er fokus på de føringene skolene får fra læreplanen (LK20) og fra Skyfritt, som er Bergen kommune sin plan for å sikre at barnehager, skoler og fritidsarenaer skal være inkluderende arenaer for barn og unge.

Den faglige delen ble sist revidert 8.7.2021, aktivitetene ble revidert 1.9.2022.