Redusert SFO betaling 2023

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun for et barnehage- og skoleår av gangen. Det er nå åpnet for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO for neste barnehage- og skoleår.

Informasjon om ordningene og inntektsgrensene for disse følger vedlagt.

På grunn stor pågang må man regne med lengre saksbehandlingstid enn ellers i året.

Kort beskrivelse av moderasjonsordningene:

Barn på 1. trinn. 

Redusert plass koster 0 kroner per måned. 

Hel plass koster 604 kroner per måned. 

Du trenger ikke søke om dette.

Har du barn på 1. trinn og inntekt under 350.000 kroner kan du søke om redusert betaling og få gratis hel plass fra august 2023.  
 

Barn på 2. trinn  
Redusert plass koster 0 kroner per måned. 
Hel plass SFO koster 604 kroner per måned 
Du trenger ikke søke om dette. 

Barn på 3. og 4. trinn 
Har du barn på 3. - 4. trinn på SFO, og en samlet inntekt under 539.916 kroner per år, kan du søke om redusert foreldrebetaling. 

Her er lenke til informasjonsside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/barnehage/barnehageplass/soke-om-redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo