Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturkarusell 2021- 22

Kulturkarusell er hovedtyngden i Bergen kulturskole sitt breddeprogram for de yngste elevene, og er et kvalitetssamarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO.

Kulturkarusell bygger på Bergen kommunes rammeplan for SFO. Kulturkarusell er et flerfaglig og forpliktende kvalitetssamarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO, med tilbud om kunst- og kulturaktiviteter av høy kvalitet til elever i SFO. Eleven som ressurs er sentralt, og målet er å bruke kunst og kultur som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltagelse og dannelse.

Vi har samarbeidet med 2 kunstnere fra Bergen kulturskole, Geir Amundsen og Denise De Gaust, som har gitt oss en innføring i teater og kunst som uttrykksform. Samarbeidet startet i november/ desember og avsluttes i kommende uke (mars). Denne gang har det vært elever fra 3 og 4 trinn som har fått delta i Karusellen. I teater har vi blitt kjent med ulike teknikker som improvisasjon, stemmeøvelser, rollearbeid, hatt ulike leker og teaterøvelser. Innenfor kunsten har vi bl.a. malt, tegnet med ulik styrke og mønster etter humør, brukt ulike tegneverktøy som blyant, kull, pastell, og tusj. 

Under finner dere bilder fra perioden.