Gå tilbake til:
Du er her:

Redusert foreldrebetaling, SFO

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun for et barnehage- og skoleår av gangen. Det er nå åpnet for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO for neste barnehage- og skoleår. Informasjon om ordningene og inntektsgrensene for disse følger vedlagt.

På grunn stor pågang må man regne med lengre saksbehandlingstid enn ellers i året.