Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til foresatte om jod-tabletter og samtykkeskjema.

Jodtabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktivt jod.

Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet. Mer informasjon om jod-tabletter finner du i vedlegget her: 

For å kunne utlevere tabletter i en krisesituasjon, sender vi i dag et skriv om samtykke som ranselpost.

Vi ber deg returnere skjema til kontaktlærer signert, og snarest.

Finner du ikke skjema i ranselen, kan du ta en utskrift her: