Om oss

Etat for sykehjem har ansvar for 21 kommunale sykehjem og et oppfølgingsansvar for 13 private institusjoner som gir tjenester til eldre i Bergen.

Våre oppgaver

Etaten har ansvar for å følge opp sykehjemmenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.  De private institusjonene driver på oppdrag fra kommunen og følges opp i forhold til inngåtte driftsavtaler.

Her finner du en oversikt over sykehjemmene i Bergen kommune

Våre mål 

Alders- og sykehjemmenes visjon for beboere, pårørende og ansatte er å sette mennesket i sentrum og vektlegge trygghet og trivsel.

Visjonen konkretiseres med følgende åtte målsetninger for kommunale sykehjem:

  • Beboernes grunnleggende behov blir godt ivaretatt
  • Beboerne er orientert om egen helsetilstand og kan medvirke i beslutninger knyttet til egen helse og velferd
  • Samhandlingen med spesialisthelsetjeneste, forvaltning og hjemmesykepleie er god
  • Vi har kompetente og engasjerte medarbeiderne
  • Vi har et inkluderende og sikkert arbeidsmiljø der etisk refleksjon preger virksomhetens tjenester
  • Vi har kontrolltiltak og rutiner som sikrer god kvalitet på tjenesten og god ressursstyring
  • Vi ønsker å styrke båndet mellom sykehjem og lokalsamfunn gjennom det frivillige engasjementet

Organisasjonskart