Trafikksikkerhetsplan med "Hjertesone"

Bergen kommune har vedtatt at alle skoler skal ha en bilfri «Hjertesone» rundt skolen. Les om "Hjertesonen" og "Droppsone" i ny trafikksikkerhetsplan for Haukeland skole.

Bergen kommune har vedtatt at alle skoler skal ha en bilfri «Hjertesone» rundt skolen.

Ved Haukeland skole står Hjertesone»-skiltet står ved innkjøringen til skolen og et «Droppsone»-skilt er plassert på parkeringsplassen. 

Hjertesonen innebærer at elevene i størst mulig grad skal gå eller sykle til skolen. 

Hjertesonen innebærer videre at foreldrekjøring skal avgrenses, og det er kun tillatt for foreldre på 1. og 2. trinn å kjøre inn på skolens parkeringsplass for levering og henting av elever. Parkeringsplassene ved «Droppsone»-skiltet skal benyttes til dette formålet. Merk at innkjøring på skolens parkeringsplass (for foreldre på 1. og 2. trinn) må skje før kl. 08.15, da det i tiden frem til skolestart kl. 08.30 er svært mange elever som kommer gående/syklende til skolen. 

Dersom man må kjøre barn på 3. -7. trinn til skolen, må parkeringsplassen ved Statsarkivet benyttes.

Her kan dere lese trafikksikkerhetsplan for Haukeland skole: