Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Bergen kommune

Planen har som formål å styrke samarbeidet og sikre sammenhengen mellom barnehager og skoler i Bergen kommune. Barn og foreldre i Bergen skal oppleve en planlagt overgang fra barnehage til skole.

Mobbeombud

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra på skulen.

Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Revidert standard gjelder fra 2017. Kontaktlærer kan nå å innvilge permisjon på inntil to dager.