RSS

Skolens planer

Trafikksikkerhetsplan med "Hjertesone"

Bergen kommune har vedtatt at alle skoler skal ha en bilfri «Hjertesone» rundt skolen. Les om "Hjertesonen" og "Droppsone" i ny trafikksikkerhetsplan for Haukeland skole.

Mobbeombud

Mobbeombudet i Vestland - se informasjon her.

Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Revidert standard gjelder fra 2017. Kontaktlærer kan nå å innvilge permisjon på inntil to dager.