Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Trafikksikkerhetsplan med "Hjertesone"

Bergen kommune har vedtatt at alle skoler skal ha en bilfri «Hjertesone» rundt skolen. Les om "Hjertesonen" og "Droppsone" i ny trafikksikkerhetsplan for Haukeland skole.

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Bergen kommune

Planen har som formål å styrke samarbeidet og sikre sammenhengen mellom barnehager og skoler i Bergen kommune. Barn og foreldre i Bergen skal oppleve en planlagt overgang fra barnehage til skole.

Mobbeombud

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra på skulen.

Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Revidert standard gjelder fra 2017. Kontaktlærer kan nå å innvilge permisjon på inntil to dager.