RSS

Siste nytt

17. mai 2024 ved Haukeland skole

Vi håper alle elever (og klassekontakter) er klare for å delta i Flaggtoget, og at alle sammen vil møte opp til FAU sitt arrangement på Gimle skole kl. 17.30 - 19.30! Se program for dagen.

Har du barn som skal begynne på Haukland skole til høsten?

Her finner dere informasjon om skolestart og innskriving for barn født i 2018.

Ordensregler for Haukeland skole og Bergen kommune

Her finner dere skolens ordensregler

Bokbyttedagen - stor suksess!

Vi er midt i skolens lesemåned, og i dag har vi hatt bokbyttedag med stor suksess!

Julehilsen

Julehilsen fra rektor og info om at SFO har langdager 22.12, 27.12, 28.12, 29.12 og 2.1. SFO-bussene går kl. 07.30 og 08.30, med retur kl. 15.00 og 16.00. Første skoledag etter jul er onsdag 3.1.

Foreldreundersøkelsen 2023

Foreldreundersøkelsen sendes ut til foreldre i uke 49-50, og vi håper på stor oppslutning! Frist er 15.12.

Utviklingssamtalen - høsten 2023

Det er snart tid for utviklingssamtaler! Skolen inviterer til utviklingssamtaler to ganger i året. Samtalen er planlagt og strukturert, og skal være en dialog mellom foreldre, elev og lærer.

Hodeluskampanje 2. - 3. september

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle familier med barn i barnehage- og skolealder til å delta i den nasjonale halvårige aksjonen mot hodelus helgen i uke 35 (2. og 3. september).

Velkommen til et nytt skoleår 2023-2024!

Vi ønsker velkommen til skolestart på torsdag 17. august. Vi gleder oss til å møte våre elever etter sommerferien, og ønsker spesielt våre nye førsteklassinger velkommen. Les om skolestart her.

Velkommen til SFO!

SFO starter opp på tirsdag den 1. august. Vi gleder oss til å se SFO-barna igjen etter sommerferien, og ekstra kjekt blir det å ta imot våre nye elever på 1. trinn. Velkommen til langdager i SFO!