Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Foreldremøter

Her finner du oversikt over høstens foreldremøter.

Mobbeombudet i Vestland

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Informasjonsmøtet om avlastningsskole

Informasjonsmøtet i morgen, tirsdag 31. august kl. 18.00 – 19.00 er utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato/tid på et senere tidspunkt.

Covid-19 på Haukeland skole pr. 29.8

En person som har vært tilknyttet 2. trinn har fått påvist Covid-19. Alle nærkontakter har mottatt informasjon fra Smittesporingsteamet.

Stopper ordningen med test for karantene for barn og unge under 18 år

Smittevernoverlegen i Bergen kommune har midlertidig stoppet ordningen med at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis de tester seg.

Praktisk informasjon for skoleåret 2021-2022

Vi har samlet praktisk informasjon om skolehverdagen i et hefte. Nyttig lesing ved starten av et skoleår!

Skolens ordensregler

Her finner dere skolens ordensregler. Vi ber hjemmene om å lese ordensreglene sammen med elevene og snakke om innholdet.

Kjøreregler for foreldresamarbeid

FAU har utarbeidet "Kjøreregler for foreldresamarbeid - Foreldre ved Haukeland skole står sammen for å hindre mobbing og utenforskap". Les om prosessen og reglene.

Handlingsplan mot krenkende atferd

Haukeland skole arbeider for at den enkelte elev skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen. Her finner du vår handlingsplan mot krenkende atferd.

Plan for elever med lese- og skrivevansker, dysleksi

Haukeland skole har en plan som beskriver skolens rutiner for å sikre at elever med lese- og skrivevansker blir identifisert, får tilrettelagt opplæring og tilgang til nødvendige hjelpemidler.