RSS

SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO, inntektsgrensene og hvordan man søker redusert foreldrebetaling i SFO. Husk å søke for hvert skoleår!

Rammeplan for SFO

Planen skal bidra til at SFO kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes.

Vedtekter for SFO

Her finner du skolens lokale vedtekter, samt vedtektene for Bergen kommunes skolefritidsordning.

Plasstyper og priser

Plasstyper og priser er oppgitt på kommunens sider. Se lenke her.