RSS

Skolehelsetjeneste

Velkommen til skolehelsetjenesten ved Haukeland skole

Skolehelsetjenesten ved Haukeland skole er et tilbud til alle elever ved skolen, og har kontor i underetasjen til Lynghaugparken 1 avlastningsskole. Telefon 40815615 / 53 03 59 04. Se info her!

Skolehelsetjenesten i Bergen kommune

Her finner du en oversikt over skolehelsetjenestens tilbud til alle elever i Bergen kommune.

Smittevern på Haukeland skole (plan)

Haukeland skole har en egen smittevernplan som beskriver generell hygiene, rutiner for å unngå smitte, anbefalinger om når syke skolebarn skal holdes hjemme og rutiner for medisinhåndtering.