Redusert foreldrebetaling i SFO

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO, inntektsgrensene og hvordan man søker redusert foreldrebetaling i SFO. Husk å søke for hvert skoleår!

Du kan søke om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO for barnehage- og skoleåret 2023-2024. Informasjon om ordningene og inntektsgrensene finner du vedlagt.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder bare for ett barnehage- og skoleår av gangen.

Kort beskrivelse av moderasjonsordningene:

Barn på 1. trinn. 

Redusert plass koster 0 kroner per måned. 
Hel plass koster 604 kroner per måned. 
Du trenger ikke søke om dette.

Har du barn på 1. trinn og inntekt under 350.000 kroner, kan du søke om redusert betaling og få gratis hel plass.
 

Barn på 2. trinn  
Redusert plass koster 0 kroner per måned. 
Hel plass SFO koster 604 kroner per måned 
Du trenger ikke søke om dette. 

Barn på 3. og 4. trinn 
Har du barn på 3. - 4. trinn på SFO, og en samlet inntekt under 539.916 kroner per år, kan du søke om redusert foreldrebetaling.