Vedtekter for SFO

Her finner du skolens lokale vedtekter, samt vedtektene for Bergen kommunes skolefritidsordning.

Vedlegg

Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordning