Foreldreundersøkelsen 2023

Foreldreundersøkelsen sendes ut til foreldre i uke 49-50, og vi håper på stor oppslutning! Frist er 15.12.

I Foreldreundersøkelsen får alle foreldre og foresatte anledning til å si sin mening elevenes læring og trivsel på skolen, og om samarbeidet mellom hjem og skole.

Haukeland skole oppfordrer alle foreldre og foresatte til å svare på undersøkelsen, da den er viktig i vårt kvalitetsarbeid.  Det er kun èn av elevens foresatte som mottar og svarer på undersøkelsen. Dersom dere har flere barn ved skolen, vil dere motta en undersøkelse pr. barn. Frist for å svare er 15.12.22.

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Les mer om Foreldreundersøkelsen her: