Julehilsen

Julehilsen fra rektor og info om at SFO har langdager 22.12, 27.12, 28.12, 29.12 og 2.1. SFO-bussene går kl. 07.30 og 08.30, med retur kl. 15.00 og 16.00. Første skoledag etter jul er onsdag 3.1.

Nå går dagene raskt mot jul! Førjulstiden har mange tradisjoner og vi ser det som skolens oppgave å ta vare på dem og gi dem videre til kommende generasjoner ved å la elevene ta aktivt del i dem. I løpet av desember har elevene deltatt på adventsamlinger, blitt kjent med julens fortellinger og øvd på julens sanger. De har arrangert julemorgen for dere foreldre, deltatt på julegudstjeneste eller livssynsnøytralt arrangement og laget små og store hemmeligheter på juleverkstedet. Og, i år var det Haukeland skole som fikk tilbud om juleleirskole i Hålandsdalen for elevene på 7. trinn. 

Nå står skolens juletre ferdig pyntet, og siste skoledag blir det juletregang. 

Det er et mål for bergensskolen at elevene er medvirkende i sin læring og oppnår gode elevresultater. Denne høsten har Haukeland skole hatt fokus på elevmedvirkning i undervisningen, der elevene har kunnet delta aktivt i valg av læringsinnhold, læringsmetoder og vurdering. Vi ser at aktive og engasjerte elever trives i læringsarbeidet, opplever mestring og blir motivert til å gå i gang med nye læringsutfordringer. Det er en fryd å se hvor effektivt gangetabellen læres når den «pakkes» inn i gøyale leker, ute under åpen himmel!

Etter jul vil vi fortsette arbeidet med å gjøre elevene våre trygge og robuste i møte med nye læringsutfordringer. I januar starter årets leseaksjon ved skolen, så bruk gjerne juleferien til å lese med barnet. Kanskje ligger det en bok under juletreet også 😊

Til våren skal hele skolen bruke Nysgjerrigpermetoden og fordype seg i forskningsprosjekter. Elevene skal selv finne problemstillinger som de formulerer hypoteser til. I fellesskap skal de planlegge og gjennomføre undersøkelser for å samle inn data og teste hypotesene. Resultatene skal vurderes og elevene skal drøfte hvor sannsynlig det er at hypotesene stemmer og om de har funnet svar på problemstillingen de startet med. Avslutningsvis deler de forskningen sin med andre. 

Så, hold av torsdag 18. april kl. 16.30 – 18.00. Da inviterer vi til «Elev- og foreldre-ettermiddag» med presentasjoner og utstillinger av elevenes forskningsarbeider. Dette er midt i mange familiers middagstid, så vi har utfordret FAU til å organisere med enkel bevertning.

Når det gjelder elevresultater, har Haukeland skole fremdeles gode resultater på Nasjonale prøver, og godt over nasjonalt snitt. Se UDIR.no og «Statistikk for grunnskolen».

I SFO er det leken og spesielt uteleken som er i fokus. Barnets lek er indre motivert, en drivkraft for utvikling av kompetanse og en forutsetning for lystbetont, livslang læring.  Elevene på Haukeland skole er flinke til å leke. De er både nysgjerrige og kreative, og de ta hverandre med i leken. Nye omgivelser i Fyllingsdalen har tilført leken nye muligheter. Akebakkene har vært spesielt populære! Selv om vi er på avlastningsskole har SFO fortsatt samarbeidet med Ulriken basket, Edvard Grieg skolekor og Kulturkarusellen. I tillegg har mange elever deltatt på sjakkurs i regi av FAU, noe som har vært veldig vellykket!

Som dere sikkert har sett, går det fremover med nybygget ved Haukeland skole, og i skolens møter med Etat for utbygging, planlegger vi allerede hvilke skolemøbler som skal kjøpes inn til nybygget. Oppgraderingen av eksisterende skolebygg starter i januar 2024, og første skoledag «hjemme» på Haukeland skole blir 2. januar 2025. 

Det er faktisk snart ett år siden vi flyttet til Lynghaugparken avlastningsskole, og når vi starter opp igjen etter juleferien er det kun ett år til vi flytter tilbake til Haukeland skole. Det er krevende for både elever, foreldre og ansatte å være på avlastningsskole, og være avhengig av skolebusser både morgen og ettermiddag. Det griper inn i alle hjem og gjør hverdagen mer krevende enn nødvendig. Vi er imponert over elevenes utholdenhet, og svært takknemlig for at dere foreldre støtter og hjelper barna til å stå i denne situasjonen. Stor takk til dere alle!

Siste skoledag før jul er torsdag 21. desember. Elevene avslutter undervisningen kl. 13.00 og skolebussene går fra Lynghaugparken kl. 13.15. SFO har ordinær åpningstid denne dagen, men vil til orientering være bemannet med skolens vikarer mellom kl. 13.15 - 14.30 grunnet felles juleavslutning for personalet. 

SFO har langdager 22.12, 27.12, 28.12, 29.12 og 2.1. SFO-bussene går kl. 07.30 og 08.30, med retur kl. 15.00 og 16.00.

Første skoledag etter jul er onsdag 3. januar. 

På vegne av hele personalet vil jeg takke dere for et godt samarbeid i 2023. En spesiell takk til alle dere som stiller opp som klassekontakter og representanter i FAU og SU/SMU.

De beste ønsker for en god og fredelig jul fra alle oss på Haukeland skole!

Vennlig hilsen 
Siv Nyegaard, rektor