Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø viser hvordan vi jobber med å utvikle elevenes sosiale kompetanse for å sikre at våre elever har et trygt og godt skolemiljø fritt for krenkelser.

Mobbeombudet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Skolens pedagogiske plattform

Hellen skoles visjon er "hjem og skole - sterke bånd. Kunnskap og vennskap - hånd i hånd."