Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Referater fra møter i FAU

Skolens FAU har jevnlige møter gjennom hele skoleåret. Referater fra møtene blir lagt ut her.

FAU ved Hellen skole

Her finner du informasjon om hvordan FAU på Hellen skole jobber.